„Ochrona przedsiębiorcy w dobie Covid-19” – konferencja online doradców podatkowych

konferencja kamera

Za niespełna miesiąc odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa z cyklu „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, eksperci z zakresu ochrony zdrowia oraz doradcy podatkowi z kraju i zagranicy będą mówić o ochronie przedsiębiorców w dobie pandemii. Z uwagi na nasilającą się pandemię i ograniczenia z tym związane, wystąpienia zostaną zarejestrowane wcześniej i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych online, od 27 listopada.

„Doradcy podatkowi to grupa zawodowa, która jest bardzo blisko biznesu. W ciągu kilku miesięcy przedsiębiorcy znaleźli się w zupełnie nowej, nieznanej rzeczywistości, a wraz z nimi my – doradcy podatkowi. Wybór tematu tegorocznej konferencji był oczywisty: będzie mówić o tym, czym żyją dzisiaj nasi klienci – podatnicy”– mówi Piotr Maciejewski, doradca podatkowy, wiceprzewodniczący zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, organizatora wydarzenia.

Nie tylko podatki: szersze spojrzenie na sytuację przedsiębiorców podczas pandemii

Konferencję, którą będzie można obejrzeć online od 27 listopada br., otworzy Przewodniczący KRDP prof. dr hab. Adam Mariański. Wykład inauguracyjny poprowadzi prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, będąca opiekunem merytoryczny wydarzenia. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele resortu finansów, a także przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej, Rzecznik Praw Przedsiębiorców RIG oraz doradcy podatkowi z kraju i zagranicy.

Jednym z tematów, który zostanie poruszony podczas konferencji będzie odpowiedzialność podatnika korzystającego z pomocy państwa w związku z pandemią. – „W zasadzie każdy podatnik miał możliwość uzyskać wsparcie finansowe od Państwa w związku z zakłóceniem funkcjonowania gospodarki przez pandemię wirusa SARS-CoV-2. Pomoc finansowa w wielu aspektach opierała się jednak wyłącznie na oświadczeniach podatnika, a niektórzy z nich złożyli wnioski pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych do jej uzyskania. Nienależne uzyskanie wsparcia finansowego może rodzić konsekwencje natury administracyjnej, podatkowej, a także karnej” – zwraca uwagę Marek Mikuła, doradca podatkowy i adwokat, jeden z prelegentów listopadowej konferencji.

W ramach wydarzenia, które jest organizowane przez Śląski Oddział KIDP już po raz osiemnasty, do dyskusji na temat kondycji polskiego biznesu w warunkach kryzysu wywołanego pandemią zaproszono nie tylko ekspertów od prawa podatkowego, ale także przedstawicieli samorządu lekarzy, i pielęgniarek oraz psychologów. Powiedzą oni o wpływie, jaki izolacja wymuszona pandemią wywiera na relacje społeczne.

W konferencji udział zapowiedzieli doradcy podatkowi z Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch. Dzięki tym wystąpieniom dowiemy się, jak w dobie COVID-19 funkcjonują urzędy skarbowe w innych krajach UE.

– „Bardzo zależy nam, aby owocem naszego listopadowego spotkania było nie tylko postawienie diagnozy odnoszącej się do kondycji polskiego biznesu w warunkach kryzysu wywołanego pandemią, ale również udzielenie wskazówek, które pomogą przetrwać przedsiębiorcom ten trudny czas. Liczymy na to, że zaplanowane wystąpienia pozwolą nam ten cel osiągnąć” – mówi w imieniu organizatorów Piotr Maciejewski.

Konferencja w formule online, dostępna dla wszystkich zainteresowanych

Tak jak większość tego typu wydarzeń, tegoroczna odsłona konferencji z cyklu „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” przeniosła się do przestrzeni internetowej. Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału – już teraz warto zapisać w kalendarzu termin konferencji, czyli 27 listopada 2020 r., ale nagranie będzie także dostępne po tej dacie. Bieżące informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie internetowej Śląskiego oddziału KIDP: LINK https://slaski.kidp.pl/ oraz na facebookowej stronie Oddziału LINK https://www.facebook.com/slaskioddzialkrajowejizbydoradcowpodatkowych.