Odwiedzalność obiektów handlowych w sierpniu

Galeria handlowa
  • Z danych zaprezentowanych przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH) wynika, że w sierpniu br. w dni handlowe odwiedzalność obiektów wynosiła średnio między 70 a 96 proc. wartości ubiegłorocznych, w zależności od dnia, wielkości centrum handlowego i regionu.
  • W ostatnim miesiącu wakacji każde badane centrum handlowe w Polsce odwiedziło średnio ponad 11,4 tys. osób w ciągu jednego dnia handlowego, czyli o ok. 1,4 tys. osób więcej niż w lipcu br.
  • Wzmożony ruch w galeriach zaobserwowano zwłaszcza w ostatnią niedzielę wakacji, 30 sierpnia. Średnia odwiedzalność wyniosła tego dnia 97% wartości wskaźnika odnotowanego w analogiczną niedzielę handlową ubiegłego roku.

Dane PRCH wskazują na wzrost liczby klientów w galeriach handlowych w ostatnich dniach wakacji. Sytuacja poprawiła się w małych i średnich obiektach handlowych, w których średnia odwiedzalność w sierpniu była prawie równa tej sprzed roku. Słabsze dane płyną z nieruchomości o dużej i bardzo dużej powierzchni, w których pracuje najwięcej osób.

Na uwagę zasługuje niedziela handlowa, jedna z niewielu w tym roku. W związku początkiem sezonu jesiennego i powrotem uczniów do szkół średnia liczba klientów w galeriach była tego dnia zbliżona do liczby odwiedzających w ostatnią niedzielę sierpnia 2019 roku – stanowiła 97 proc. ubiegłorocznego footfallu w tym dniu. Wyniki notowane przez branżę w inne dni nie są jednak tak wysokie i kształtowały się niejednorodnie w różnych częściach kraju. Zdecydowanie najchętniej odwiedzane były centra w regionach północno-zachodnim i południowo-zachodnim. Tam footfall w ostatnim miesiącu wakacji utrzymywał się na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznego. Mniej klientów wróciło do galerii w północnej i południowej części Polski, a najsłabiej wypadł region wschodni.

Dane pochodzą z obiektów o powierzchni stanowiącej średnio 23 proc. rynku centrów handlowych w Polsce.