Oferta publiczna Mentzen S.A. przyciągnęła największą liczbę inwestorów w historii NewConnect

NewConnect

Zakończył się proces przyjmowania zapisów i wpłat w publicznej ofercie sprzedaży akcji Mentzen SA. Szacunkowa wartość wpłat inwestorów na akcje wyniosła ponad 32 mln zł, a w ofercie wzięło udział ponad 900 osób fizycznych i prawnych. Cenę akcji ustalono wcześniej na poziomie ceny maksymalnej 36 zł, co wyznaczyło wartość oferty na 12,6 mln zł. Tym samym szacunkowy popyt na akcje spółki był około 2,5-krotnie większy niż liczba oferowanych papierów. Jest to najbardziej liczna pod względem udziału inwestorów i największa wartościowo oferta publiczna akcji na rynek NewConnect oparta na Memorandum Informacyjnym.

Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji, właściciel Mentzen S.A., podmiotu dominującego wobec Kancelarii Mentzen sp. z o.o. i Mentzen Legal sp.k., z sukcesem zakończyła proces przyjmowania zapisów i wpłat na akcje. Oferta obejmowała 350 tys. akcji Mentzen S.A., czyli 35 proc. Akcji Spółki po cenie 36 zł za akcję. Zgodnie z maksymalnymi parametrami, wartość oferty prowadzonej przez Fundację Rodzinną Mentzen w organizacji wyniosła 12,6 mln zł.

–  Wprowadzenie spółki na giełdę zawsze było moim marzeniem i biznesowym celem, dziś jestem już istotnie bliżej jego realizacji. Cieszy mnie rekordowe zainteresowanie wykazane przez inwestorów. Pokazuje to, że na giełdzie jest przestrzeń dla nowych spółek. Mam nadzieję, że dzięki temu sukcesowi inni przedsiębiorcy również zdecydują się na taki krok, co powinno zwiększyć zainteresowanie rynkiem NewConnect wśród inwestorów indywidualnych. Liczę, że inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup akcji Mentzen S.A. staną się moimi sojusznikami biznesowymi i swoistymi ambasadorami. Natomiast ci, którym nie udało się wziąć udziału w ofercie – będą mieli taką możliwość po giełdowym debiucie, który – mamy nadzieje – będzie możliwy w połowie 2024 r. – mówi Sławomir Mentzen, prezes zarządu i fundator Fundacji Rodzinnej Mentzen w organizacji oraz prezes zarządu Mentzen S.A.

Oferta publiczna sprzedaży akcji Mentzen S.A. spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno w Transzy Dużych Inwestorów, w której udział wzięło około 80 osób i podmiotów, oraz Transzy Małych Inwestorów, w której wzięło udział ponad 800 inwestorów.

Liczba akcji w ofercie została podzielona na transze w równych częściach – po 175 tys. akcji. Przydział akcji zostanie dokonany do 5 kwietnia, na zasadach wskazanych w Memorandum Informacyjnym. Po przydziale, zostanie podana szczegółowa informacja o liczbie inwestorów i stopie redukcji, przy czym zgodnie z Memorandum Informacyjnym w Transzy Małych Inwestorów przydział będzie dokonywany co do zasady proporcjonalnie. W przypadku nieprzydzielenia akcji inwestorowi lub wystąpienia redukcji jego zapisu – środki finansowe zostaną zwrócone w terminie do 7 dni roboczych od dnia przydziału.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej sprzedaży akcji jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Grupa Kapitałowa Mentzen prowadzi działalność operacyjną w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz obsługi księgowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Działalność Grupy polega na oferowaniu profesjonalnych usług przede wszystkim w oparciu o model subskrypcyjny, elastyczny i przewidywalny dla klienta.

Strategia Grupy Mentzen zakłada dalszy rozwój w obrębie obecnie prowadzonej działalności i poszerzanie oferty o kolejne usługi z nastawieniem na usługi subskrypcyjne generujące powtarzalny przychód. Obok produktów Mentzen+, Mentzen+ IT oraz Mentzen Prime Grupa zamierza rozbudowywać ofertę i świadczyć kolejne usługi wspierające rozwój działalności gospodarczych klientów. Grupa nie wyklucza także rozszerzenia swojej oferty usług o doradztwo biznesowe, marketingowe, pośrednictwo finansowe i pozyskiwanie dotacji.

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji spółki Mentzen S.A. do obrotu na rynku NewConnect planowane jest do końca maja br.