OSE Gdańsk 2018 – relacja

0

W dniach 16-17 kwietnia 2018 r. w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2018, poświęconego wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, Henryka Kowalczyka, Ministra Środowiska, Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury, Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Alicję Adamczak, Prezesa Urzędu Patentowego RP, Dariusza Drelicha, Wojewodę Pomorskiego, Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, Przewodniczącą Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania, Piotra Krzystka, Prezydenta Miasta Szczecin, Janusza Kubickiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra, Ryszarda Nowaka, Prezydenta Miasta Nowy Sącz, Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdynia, Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Miasta Białystok, Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin. Szczyt objęty został także Patronatem Honorowym przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parlamentarny Zespół ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, Parlamentarny Zespół ds. Energetycznego Pakietu Zimowego, Miasto Gdańsk, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Instytut Kolejnictwa, Główny Instytut Górnictwa, Fundację na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Krajową Izbę Biopaliw, Krajową Izbę Gospodarczą, Krajową Organizację Innowatorów Przemysłu INNOVO, Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A., Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Polską Izbę Magazynowania Energii, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Pomorskie Dni Energii, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Związek Miast i Gmin Morskich.

Szczyt oficjalnie zainaugurował Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, który zwracając się do uczestników podkreślił, że Polska stoi obecnie przed kluczowymi wyzwaniami w obszarze energetyki, które z jednej strony muszą uwzględniać rosnące potrzeby gospodarki kraju, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na energię, z drugiej istotne jest, aby przyszłe inwestycje uwzględniały politykę ochrony klimatu oraz redukcji emisji realizowaną przez Unię Europejską.

Czytaj również:  W. Słowik: propozycje nowego budżetu UE mało korzystne dla Polski i krajów regionu