Otwarty wykład online: Przemysł 4.0 i technologia 5G – czas na transformację polskiego przemysłu

  przemysł 4.0

  Pandemia koronawirusa pokazuje, że firmy oparte o nowoczesne technologie i działające zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 są odporniejsze na nieprzewidywalne wstrząsy. Jak zatem przygotować firmę do wprowadzenia koncepcji Przemysłu 4.0? Na to pytanie odpowiada Mariusz Bednarek, Wiceprezes Instytutu Industry 4.0, profesor Szkoły Biznesu PW oraz WSB Warszawa, który wraz Marcinem Cichym, Prezesem UKE, Tomaszem Haidukiem, Prezesem Instytutu Industry 4.0, i prof. Bogdanem Nogalskim, WSB Gdańsk, Honorowym Prezesem KNOiZ PAN, już 12 maja, podczas otwartego dla wszystkich spotkania online w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, przybliżą koncepcję Przemysłu 4.0 i technologii 5G.

  Przemysł 4.0 jest już faktem, a nie mrzonką przyszłości. Polska od pewnego czasu kroczy po ścieżce wyznaczanej przez ideę gospodarki 4.0. Warto dokładniej poznać jej założenia, bowiem daje ona wiele szans rozwoju technologicznego, a tym samym perspektyw przyspieszenia w biznesie. Firmom opartym o technologie Przemysłu 4.0 łatwiej jest konkurować nie tylko w czasach prosperity, ale również w okresie turbulencji gospodarczych.

  Konkurencyjny Przemysł 4.0

  Firmy nie mogą odkładać wprowadzania nowych technologii, gdyż w ten sposób tracą swoją konkurencyjność na rynku, szczególnie tym międzynarodowym, na którym już nawet małe firmy przestawiają swój model biznesowy na taki, w którym cyfryzacja i automatyzacja, a nawet robotyzacja stają się podstawą ich działania. Przemysł 4.0 jest też odpowiedzią na coraz bardziej indywidualne potrzeby konsumentów, którzy zmierzają w kierunku ekonomii współdzielenia, Internetu Rzeczy, budowania relacji poprzez sieci społecznościowe, poszukujących produktów niemalże „na zamówienie”, dostosowanych do konkretnych ich oczekiwań. – „Odchodzenie od produkcji masowej do produkcji jednostkowej, przy zwiększaniu konkurencyjności i liczby klientów, to główne wyzwanie dla firm, a pomóc je zrealizować może właśnie cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja. Wykorzystanie coraz to nowocześniejszych i bardziej zaawansowanych technologii nie będzie jednak możliwe bez szybkiego internetu 5G, który pozwalać będzie na transmisję danych w czasie rzeczywistym. Sprawne funkcjonowanie przemysłu 4.0 jest właśnie uzależnione od szybkości komunikacji między człowiekiem a maszyną” – wyjaśnia Mariusz Bednarek, Wiceprezes Instytutu Industry 4.0 i wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

  Zmiany technologiczne, ale przy współudziale pracowników

  I o ile przedsiębiorstwa coraz wyraźniej dostrzegają możliwości biznesu opartego o technologię, o tyle pracownicy sceptycznie podchodzą do tego typu rozwiązań, w obawie o swoje miejsca pracy. – „Zmiany technologiczne w firmach muszą być przemyślane na każdym etapie i skorelowane z edukacją pracowników, którzy będą wykonywać określone zadania w zautomatyzowanym przedsiębiorstwie. Stąd istotne staje się połączenie kompetencji miękkich filozofii zarządzania firmą Lean/KAIZEN z technologicznym podejściem przemysłu 4.0. Taka synergia jest gwarancją skutecznego budowania biznesu przyszłości, o czym będę mówił szerzej 12 maja, podczas spotkania online w Szkole Biznesu PW” – podkreśla Mariusz Bednarek. Kluczowe jest zatem odpowiednie przygotowanie kadry zarządzającej do objęcia funkcji liderów zmian technologicznych w swoich firmach. –„Zakup linii produkcyjnej, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT czy zakup robotów, to za mało, aby mówić o wdrożeniu rozwiązań przemysłu 4.0. Nowoczesne przedsiębiorstwo zmierzające do cyfryzacji i automatyzacji musi posiadać odpowiednio przygotowaną kadrę zarządzającą, która będzie rozumiała potrzebę szkolenia pracowników i wyzwalania ich kreatywności w rozwijaniu przedsiębiorstwa. W całym tym procesie istotne jest również  zorganizowanie produkcji w oparciu o Lean Management i KAIZEN z naciskiem na monitorowanie i zarządzanie jakością. Jak widać, w firmie opartej o przemysł 4.0 edukacja jest pierwszym krokiem do sukcesu” – dodaje Bednarek.

  Otwarty wykład online Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z udziałem Marcina Cichego Prezesa UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej); prof. Mariusza Bednarka, Wiceprezesa Instytutu Industry 4.0 i wykładowcy WSB Warszawa i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej; Tomasza Haiduka, Prezesa Instytutu Industry 4.0; prof. Bogdana Nogalskiego wykładowcy WSB Gdańsk i Prezesa Honorowego KNOiZ PAN odbędzie się 12 maja (wtorek) o godzinie 17.00

  Wymagana jest rejestracja na biznes.edu.pl