OX2 przekazuje pierwszą farmę wiatrową w Polsce

wiatrak

OX2 przekazał do eksploatacji MEAG Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG), farmę wiatrową o mocy 21 MW w Polsce. Farma wiatrowa Żary jest pierwszym projektem oddanym do użytku przez OX2 w Polsce.

„Projekt został zrealizowany podczas pandemii, która oprócz spowolnienia procedur administracyjnych powoduje zakłócenia w łańcuchu dostaw i siły roboczej. Nasze wysiłki mające na celu złagodzenie wpływu pandemii na środowisko pracy na budowie były skuteczne i zapewniły bezpieczeństwo ludziom. Żary są naszym pierwszym projektem przekazanym w Polsce i kamieniem milowym.”, mówi Paul Stormoen, CEO, OX2.

Farma wiatrowa Żary składa się z siedmiu turbin wiatrowych wybudowanych w południowo – zachodniej części Polski. OX2 rozwinął projekt i wybudował farmę wiatrową oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie inwestycji. Łączna produkcja energii z obiektu jest szacowana na 66 GWh rocznie, co pokrywa zapotrzebowanie dla ponad 13 000 gospodarstw domowych.

Informacje o farmie wiatrowej:

  • 7 turbin wiatrowych Nordex N117/3000, o wysokości piasty 121,5 metrów.
  • Główni podwykonawcy: Nordex (dostawa i montaż turbin), ONDE (fundamenty, drogi, przyłączenie do sieci)