Państwo pomoże firmom w restrukturyzacji, ale biznes czeka na więcej

Magorzata_Anisimowicz_prezes_PMR Restrukturyzacje
Małgorzata Anisimowicz

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiali się nad przeprowadzeniem restrukturyzacji, uzyskali kolejne argumenty, za podjęciem działań naprawczych. Lada dzień sejm powinien przegłosować projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw. Na firmy czeka dodatkowe wsparcie finansowe i narzędzia ułatwiające proces restrukturyzacji. Zdaniem ekspertów PMR Restrukturyzacje, przedsiębiorcy już teraz powinni przygotowywać się do podjęcia tych działań, rozpoczynając od opracowania planu restrukturyzacyjnego.

Z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 46 proc. firm w Polsce ma pieniądze umożliwiające działanie firmy przez maksymalnie 3 miesiące. 10 proc. firm nie ma zaś żadnych rezerw finansowych. Odsetek firm zagrożonych utratą płynności finansowej jest więc dziś na bardzo wysokim poziomie.

Po okresie wyczekiwania ze strony sektora przedsiębiorstw, kwestię pomocy w procesie restrukturyzacji firm podjęły polskie władze. 29 kwietnia br. w sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy zakładającej możliwość wsparcia ze środków publicznych procesów restrukturyzacyjnych w firmach, które podejmują działania naprawcze w związku z występującymi sytuacjami kryzysowymi. – Roczna pomoc z budżetu państwa w kwocie 120 mln zł będzie przez 10 lat przeznaczana m.in. na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. To ważny krok w kierunku wsparcia przedsiębiorców, który z pewnością ułatwi przeprowadzenie planów naprawczych. Mamy jednak nadzieję, że będzie to jeden krok z wielu – podkreśla Małgorzata Anisimowicz.

Wszystko wskazuje na to, że projekt zostanie przegłosowany już za kilka dni, jednak wciąż spływają do niego propozycje zmian. 5 maja br. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju zaproponowała poprawki, które jej zdaniem mają na celu maksymalne uproszczenie zasad udzielania pomocy dla przedsiębiorców bez zmiany istoty ustawy. Wśród nich warto wymienić m.in. uproszczenie wniosków o pomoc, usunięcie katalogu obowiązkowych załączników do wniosku oraz zapisy dotyczące zabezpieczenia pożyczki jako elementu fakultatywnego, a nie obowiązkowego, co może wpłynąć na jej wysokość, a nie samo przyznanie.

Dobry plan restrukturyzacyjny kluczem do uniknięcia upadłości

W projekcie ustawy istotne dla uzyskania pomocy finansowej ze środków publicznych jest opracowanie realnego planu ratunkowego. Dobrze przygotowany plan to taki, który zawiera rzeczywiste sposoby rozwiązania problemów i pokazuje ścieżkę ich wdrażania, a także perspektywy finansowe na kolejne lata, które wskażą, jak pomoc od państwa przyczyni się do przywrócenia zdolności do konkurowania na rynku.

Przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego cenne może się okazać zewnętrzne wsparcie doświadczonego w tym zakresie doradcy restrukturyzacyjnego, a także powołanego przez niego interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści z obszarów pozyskiwania finansowania, księgowości, podatków, analiz rynkowych oraz doświadczeni negocjatorzy. – Współpraca w zakresie ochrony przedsiębiorstwa to przede wszystkim świadomość jego specyfiki i indywidualności. Doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacji pozwala na skorzystanie ze sprawdzonych instrumentów oraz często uzyskanie większych efektów, niż przewidywały w decyzji o podjęciu restrukturyzacji zarządy firm. Tym bardziej, jeżeli kompleksowa obsługa restrukturyzacji zapewniona jest w ramach jednej firmy – od etapu decyzji o zamiarze restrukturyzacji do jej wyniku końcowego, uwzględniając wsparcie w pozyskaniu finansowania – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz.

Pomoc z budżetu państwa w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców to od dawna oczekiwane zmiany, bez wątpienia idące w dobrym kierunku. W przypadku przyjęcia poprawek do projektu, ustawa wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu. W sytuacji zagrożenia upadłością czas ma ogromne znaczenie. Dlatego im szybciej przedsiębiorcy rozpoczną planowanie działań naprawczych, tym większa szansa na ich powodzenie.