PIT 37 – kto powinien go wypełnić?

PIT 37 – kto powinien go wypełnić

Deklaracja PIT 37 jest jedną z najczęściej składanych przez podatników. Także w 2020 roku po ten formularz sięgną przede wszystkim osoby, które były zatrudnione na etacie lub wykonywały pracę na zlecenia. Poza tym w ten sposób rozliczają się także ci, którzy otrzymują świadczenia i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 18% i 32%).

  1. Kto powinien złożyć pit 37 za rok 2019?
  2. Jak wypełnić pit 37 za rok 2019
  3. Pit 37 – co możesz odliczyć?
  4. Dlaczego warto skorzystać z programu do rozliczeń pit online?

Kto powinien złożyć PIT 37 za rok 2019?

PIT 37 składają tylko ci podatnicy, którzy uzyskali w 2019 roku dochody wyłącznie od płatnika, który ma siedzibę na terytorium Polski. W praktyce będą to więc pracodawcy, zleceniodawcy, organy emerytalne bądź rentowe – ZUS lub KRUS. Jeśli podatnik uzyskał dochody także z innych źródeł, powinien rozliczyć się na formularzu PIT 36.

Jak wypełnić PIT 37 za rok 2019?

PIT 37 wypełnia się odręcznie lub drukuje się z systemu na odpowiednich formularzach i dostarcza do właściwego urzędu skarbowego. Coraz popularniejsze jest składanie zeznania przez internet. W ten sposób można złożyć wszystkie inne deklaracje i resort finansów zachęca do tej formy rozliczeń. Cała procedura jest zdecydowanie prostsza niż w 2008 roku, kiedy ta forma wchodziła w życie. Obecnie nie potrzebujemy już kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamiast niego podaje się zestaw danych identyfikujących podatnika takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator NIP lub PESEL, kwota przychodu z deklaracji złożonej rok wcześniej lub 0 w przypadku braku jakiegokolwiek zeznania. Warto pamiętać o tym, że PIT 37 online można złożyć również wtedy, gdy chcemy rozliczyć się z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. To również formularz, na którym wykazuje się ulgi i odliczenia.

PIT 37 – co możesz odliczyć?

Deklaracje podatkowe w 2020 to wiele różnych zmian. Przede wszystkim dotyczyć one będą kolejnej ulgi, która do tej pory nie obowiązywała. Zmodyfikowana została również metoda rozliczania kosztów poniesionych z tytułu pojazdów służbowych. W puli pojawia się ulga termomodernizacyjna, z której mogą skorzystać właściciele budynków  mieszkalnych jednorodzinnych. Mogą oni ubiegać się o zwrot wszystkich kosztów, jakie ponieśli na termomodernizację domów. Ulga jest odliczana od dochodu. Poza tym podatnicy, którzy z niej korzystają można także odpisać 23% kosztów poniesionych na zakup urządzeń, usług i materiałów, które są związane z realizacją inwestycji termomodernizacyjnej w budynku, która była przeprowadzana  od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Więcej o zmianach dotyczących zeznania podatkowego PIT 37: https://www.podatnik.info/publikacje/wypelnij_pit_37_2019_w_5_minut_ostatni_dzien_na_rozliczenie_pit_37_za_2018,pit,rozliczenie_roczne,5696f0

Kolejną zmianą jest modyfikacja przepisów regulujących zasady rozliczania wydatków poniesionych na pojazdy służbowe. Ci, którzy korzystali w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku z samochodów służbowych w celach i służbowych, i prywatnych, mogą odliczyć od przychodów równowartość 50% wydatków poniesionych na te pojazdy. Ci, którzy wykorzystują samochody prywatne – 20%. Pojazdy służbowe są wpisane do ewidencji środków trwałych, a ich zakup oraz użytkowanie są rozliczane na zasadach zbliżonych do VAT. Ustawodawca zostawił możliwości odliczenia pełnej kwoty wydatków. Jest ona wykorzystywana tylko wtedy, gdy samochód służy tylko i wyłącznie do celów służbowych o jest prowadzona szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu. Warto zwrócić uwagę, że modyfikacja przepisów sprawia, że nie trzeba będzie wykazywać tak zwanej kilometrówki, czyli ewidencji przejechanych kilometrów wraz z ustaloną urzędową stawką za przejechany kilometr, co było podstawą do odliczania wydatków na pojazdy służbowe. Zmianie uległy również zapisy o amortyzacji samochodów osobowych. Limit został podniesiony do 150 000 zł.

Zmiany, które wchodzą w życie, dotyczyć będą tych, którzy korzystają z limitu tzw. „małego podatnika”. Zostaje on zwiększony do 2 mln euro. Wprowadzony zostaje również podatek solidarnościowy w wysokości 4% i będzie obliczany od dochodów przewyższających kwotę 1 mln złotych rocznie.

Dlaczego warto skorzystać z programu do rozliczeń PIT online?

Formularze PIT 37 online dostępne są w internecie, ale zdecydowanie lepiej jest korzystać z dedykowanych programów do rozliczania. W praktyce to interaktywne e-deklaracje, które są intuicyjne w obsłudze. By rozliczyć PIT 37 przez Internet, wystarczy podać dane, a sam program umieszcza je w odpowiednich miejscach, sprawdza poprawność i dokonuje obliczeń. Tym samym minimalizuje się ryzyko pomyłki. Ukończone zeznanie wysyła się do urzędu skarbowego, a potwierdzeniem jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Zeznanie za 2019 roku trzeba będzie złożyć 30 kwietnia 2020 niezależnie od tego, czy będziemy chcieli zrobić to tradycyjnie czy przez internet. Ta druga forma jest oczywiście bardziej przyjazna dla spóźnialskich, ponieważ PIT 37 online możemy wysłać nawet po zamknięciu urzędów stacjonarnych czy poczty – czyli do godziny 23:59. Program do rozliczeń PIT online znajdziesz na stronie https://www.podatnik.info/.