Plany wakacyjne Polaków bardziej ekologiczne niż w 2019 r.

hotel turystyka

Według tegorocznych badań, jedynie od 6 proc. [5] do ok. 18 proc. [6] ankietowanych planuje wyjazd za granicę, co jest znacząco niższym wynikiem niż w 2019 r., gdy chęć spędzenia wakacji poza Polską deklarowało ponad 30 proc. badanych [7]. Jak odnotowują tegoroczne raporty na temat planów wakacyjnych Polaków, znacz- nie więcej osób planuje wyjazd niż w po- przednim roku, kiedy to aż 54 proc. ankietowanych w ogóle nie wyrażało chęci wyjazdu na urlop. Równocześnie jednak znacząca większość deklaruje zamiar spędzenia urlopu w kraju.

Poziom emisji CO2 dla podróży z Warszawy

Wśród najpopularniejszych kierunków turystycznych wskazywanych przez Polaków w 2019 r. dominowały Grecja (26 proc.), Turcja (21 proc.), Bułgaria (13,5 proc.), Egipt i Hiszpania (blisko po 9 proc.). Z kolei w Polsce większość ruchu turystycznego koncentruje się nad morzem (województwa zachodniopomorskie i pomorskie) oraz w powiatach górskich. Chętnie odwiedzane są także miejscowości uzdrowiskowe oraz największe miasta w Pol- sce [8].

Niższa liczba wyjazdów zagranicznych może oznaczać duże korzyści dla środowiska naturalnego. W przypadku 3-osobowej rodziny z Warszawy podróż na Pomorze lub w pol- skie góry przekładać się będzie na emisję 60-80 kg CO2, jeśli wybierze podróż pociągiem i ok. 140 kg CO2 przy użyciu transportu samochodowego. Podróż zagraniczna samo- lotem dla 3 osób to w przypadku najpopularniejszych destynacji turystycznych z 2019 r. od blisko 850 kg do ok. 1850 wyemitowanych kg CO2. Oznacza to, że wybór polskiej zamiast egipskiej plaży może w tym przypadku zaoszczędzić środowisku ponad 1,5 tony CO2.

[5] https://forsal.pl/lifestyle/turystyka/artykuly/ 8170331,wakacje-2021-38-proc-polakow-nie-planuje
-letniego-wyjazdu-na-urlop-sondaz.html [dostęp: 23.06.2021].
[6] https://arc.com.pl/wakacje-w-polsce-mimo-ze-drogo/ [dostęp: 23.06.2021].
[7] https://mondial-assistance.pl/centrum-prasowe/ aktualnosci/65-proc-polakow-wybiera-sie-w-tym-roku
-na-wakacje [dostęp: 23.06.2021].
[8] http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/ PIE-Raport_Turystyka.pdf [dostęp: 23.06.2021].