Po zakupie zakładu w Toruniu Libet przymierza się do kolejnych akwizycji. Myśli też o zakupie kopalń

0

Producent kostki brukowej Libet liczy na wzrost zamówień i poprawę wyników w kolejnych 2-3 latach. Spółka sfinalizowała właśnie zakup fabryki w Toruniu i mimo spadku zysku w III kwartale szuka firm do kolejnych przejęć.

– Jesteśmy zadowoleni, bo osiągamy cel, który założyliśmy sobie na ten rok  – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Ireneusz Gronostaj, członek zarządu i dyrektor finansowy Libetu. – Chodzi o wzrost udziału w rynku oraz wzmacnianie świadomości i poprawę wizerunku marki na rynku i to zadziałało perfekcyjnie. Zysk netto jest niższy, ale trzeba pamiętać, że na koniec trzeciego kwartału mieliśmy jednorazowe koszty związane z refinansowaniem kredytu.

W tym roku, do końca III kwartału, Libet miał 207,6 mln zł przychodu netto ze sprzedaży, podczas gdy rok wcześniej było to 157,2 mln zł. Zysk netto w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku wyniósł 7,8 mln zł i był o 1,2 mln zł wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk netto za sam III kwartał sięgnął 5,4 mln zł i był o niecałe 1,5 mln zł niższy niż w III kwartale 2013 r. Gronostaj podkreśla, że szczególnie zadowolony jest ze wzrostu przychodów ze sprzedaży. Spółka zyskała dzięki poprawie kondycji całej polskiej gospodarki w porównaniu z ubiegłym rokiem, a co za tym idzie – na wzroście zasobności Polaków.

Widzimy tutaj kilka istotnych czynników podkreśla Ireneusz Gronostaj. – Po pierwsze ożywienie i stabilność gospodarki, po drugie niskie stopy procentowe, które na pewno zachęcają do większych inwestycji. Mam tu na myśli także duże inwestycje mieszkaniowe i komercyjne ze strony deweloperów. Ważnym czynnikiem dla nas, jako producenta kostki premium, jest siła nabywcza klienta indywidualnego. Obserwujemy, że proces wykańczania domów jednorodzinnych ma w tym roku duży wpływ na wyniki.

Gronostaj uważa, że ożywienie gospodarcze, na którym zyskuje spółka, wygląda na trwałe, stąd tak dobre prognozy na kolejne lata. Spółka Libet oczekuje, że jej produkty będą się sprzedawały coraz lepiej.

Patrząc na rynek i jego otoczenie, uważam, że sytuacja jest bardzo stabilna ocenia członek zarządu spółki Libet. – Nie spodziewamy się żadnego tąpnięcia, wręcz przeciwnie – nasilenie aktywności deweloperów, czyli budowa nowych inwestycji komercyjnych, nowych biurowców, magazynów czy chociażby kolejne etapy realizacji programu budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, to wszystko pokazuje duże możliwości zarówno do końca tego roku, jak i w perspektywie następnych dwóch-trzech lat.

Libet inwestuje w nowy zakład produkcyjny. Pod koniec października zaciągnął 18,7 mln zł kredytu, który został przeznaczony na sfinansowanie większości kosztów akwizycji fabryki kostki brukowej w Toruniu. Produkcja w nowym zakładzie już ruszyła i spółka oczekuje, że jeszcze w tym roku zakup pozytywnie wpłynie na jej wyniki.