Podsumowanie III kwartału 2019 r. na GPW w Warszawie

Dzwon giełdowy GPW

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 3,8 mld euro – to wzrost o 2,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To efekt dwóch megaofert, które miały miejsce na giełdzie w Niemczech i w Szwecji. Na głównym rynku GPW w Warszawie po raz kolejny nie odnotowano żadnego debiutu, co oznacza, że w ciągu trzech kwartałów 2019 roku na głównym parkiecie warszawskiej giełdy zadebiutowała tylko jedna spółka – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez PwC.

Podsumowanie III kwartału 2019 r. na GPW w Warszawie

W trzecim kwartale 2019 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 4 IPO, czyli dokładnie tyle, ile w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak od lipca do września bieżącego roku żadna spółka nie zadebiutowała na rynku głównym – jedynym takim debiutantem w 2019 roku pozostaje spółka BoomBit S.A., która przeprowadziła ofertę w drugim kwartale.

Spośród IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect w minionym kwartale, największą wartość osiągnęła oferta DB Energy S.A. Firma przeprowadziła IPO o wartości 3,3 mln zł. Drugim pod względem wartości IPO był debiut producenta gier Red Dev Studio S.A., w ramach którego spółka pozyskała 1,1 mln zł. Pozostałymi debiutantami na rynku NewConnect w trzecim kwartale 2019 r. były Carpathia Capital S.A. (oferta o wartości blisko 0,8 mln zł) oraz e-XIM IT S.A. (poniżej 0,1 mln zł).

Brak aktywności na rynku głównym nie jest niespodzianką w sytuacji, gdy cały czas mamy więcej pytań niż odpowiedzi na zasadnicze kwestie: jak istotny kapitał napłynie na rynek z PPK?; co dalej z OFE?; kiedy na rynek powrócą inwestorzy instytucjonalni?; kiedy poprawią się wyceny notowanych na GPW spółek? Z najbardziej bieżących tematów można też zadać pytania, jak na rynek kapitałowy wpłynie przyjęta właśnie Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego oraz co dla polskich banków oznaczać będzie wyrok TSUE. Pewną nadzieję na poprawę sytuacji na warszawskiej giełdzie daje aktywność spółek z sektora gier, który wyrósł na jej znak firmowy – jak dotychczas każdy kwartał bieżącego roku przynosił nowych emitentów z tej branży na rynku głównym lub NewConnect, a statystki postępowań toczących się w UKNF wskazują, że wśród ewentualnych debiutantów pojawią się producenci gier. – Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w III kwartale 2019 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w trzecim kwartale 2019 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła 3,8 mld euro i nieznacznie wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 0,1 mld euro). Odnotowano natomiast jedynie 16 debiutów (wobec 33 w III kwartale 2018 r.), wśród których dwie stanowiły megaoferty (ich wartość przekroczyła próg 1 mld euro), odpowiadające za ponad 80% wartości wszystkich IPO.

W minionym kwartale największą wartość osiągnęła oferta TeamViewer AG, którą przeprowadzono na niemieckiej giełdzie. W ramach debiutu na Deutche Börse spółka pozyskała ponad 1,9 mld euro. Był to jedyny debiut na niemieckim parkiecie, ale wystarczył do osiągnięcia największej wartości IPO spośród wszystkich europejskich giełd. Kolejną megaofertą był debiut EQT Partners AB na giełdzie w Szwecji. Przeprowadzone IPO o wartości blisko 1,2 mld dało Nasdaq Stockholm drugie miejsce w Europie pod względem wielkości przeprowadzonych ofert pierwotnych. Trzecią największą ofertą było IPO JPMorgan Global Core Real Assets Ltd, której wartość wyniosła 0,2 mld euro. Ofertę przeprowadzono na London Stock Exchange i tym samym londyński rynek uplasował się na najniższym stopniu podium najbardziej aktywnych rynków w minionym kwartale (tracąc palmę pierwszeństwa po raz pierwszy w tym roku).

Trzeci kwartał charakteryzuje się zwykle spadkiem aktywności na rynkach IPO ze względu na okres wakacji. Nie inaczej było w tym roku – znacznie spadła liczba odnotowanych debiutów, a trzecia pod względem wartości oferta wyniosła zaledwie 169 mln euro, co odzwierciedla utrzymującą się na poziomie globalnym niepewność polityczną i obawy spowolnienia gospodarczego. Widać to szczególnie analizując dane narastające za trzy kwartały 2019 r., które wskazują znaczący spadek zarówno liczby (ze 154 do 69), jak i wartości (z 26,5 mld euro do 15,9 mld euro) europejskich IPO w porównaniu do danych za ten sam okres w 2018 r. W tej sytuacji spółki planujące IPO (zwłaszcza duże i o międzynarodowym zasięgu), wybrały strategię przeczekania okresu znaczącej niepewności. – Tomasz Konieczny, partner w PwC, lider zespołu ds. rynków kapitałowych