Podsumowanie konferencji PROCON Indirect Forum 2017

PROCON Indirect Forum 2017 (2)

Do Hotelu Airport Okęcie w Warszawie, w którym w dniach 21-22 marca 2017 odbywała się konferencja dedykowana zakupom nieprodukcyjnym, przybyło prawie 100 Gości. Wśród 13 prelegentów znaleźli się przedstawiciele firm takich jak TKMaxx, L’Oreal, Provident, Olivia Business Center czy NextBuy, a także eksperci: Jan Vašek (Cranfield University/VSB-TU Ostrava) oraz Gość Specjalny – światowej sławy specjalista branży zakupowej – prof. dr Arjan van Weele, jak zawsze pełen energii, humoru i wciągający słuchaczy w sedno swoich opowieści oraz przykładów, z łatwością i polotem przekładanych na realia branży zakupowej i codzienną pracę managerów oraz kupców.

Pierwszy, konferencyjny dzień wydarzenia skoncentrował się na zagadnieniach związanych z:

  • relacjami z dostawcami i korzyści płynącymi ze stosowania systemów zarządzania i ocen takich relacji (SRM) – blok tematyczny
  • zależnościami, problemami i możliwościami usprawnienia i budowania owocnej współpracy na linii Zarząd–Dział Zakupów – Panel Dyskusyjny; Paneliści – przedstawiciele Zarządu oraz Dyrektorzy Zakupów: Pracuj.pl, Eurozet, PKO BP oraz Play
  • czynnikami decydującymi o sukcesie zespołów zarządzających kategoriami zakupowymi oraz współpracy kupców z klientem wewnętrznym; istocie relacji z dostawcami i wzajemnego zaufania – Gość Specjalny konferencji – prof. dr Arjan van
  • zarządzaniem kosztami administracyjnymi: trendy na rynkach flotowych oraz umowy z tym powiązane, zakupy w organizacjach projektowych oraz kwestia: kupować czy najmować – blok tematyczny
  • efektywnością działów zakupów i sposobami jej mierzenia – Panel Dyskusyjny; Paneliści – dr. Jan Vašek oraz prof. dr. Arjan van Weele.

Drugi dzień konferencji skupił się na praktycznych umiejętnościach kupców oraz managerów i dyrektorów działów zakupów. Dwa bloki warsztatów zakupowych poprowadzili – prof. dr Arjan van Weele oraz Mateusz Borowiecki (OptiBuy). Warsztat Gościa Specjalnego, profesora van Weele kierowany był głównie do wyższej kadry zarządzającej zakupami. Traktował o przyszłościowej roli managerów zakupowych oraz rozwoju procesów zakupowych w organizacjach. Drugi blok warsztatowy poświęcony został budowaniu strategii zakupowych, wraz z praktycznymi narzędziami i koncepcjami służącymi ich tworzeniu.

Nad merytoryką całego wydarzenia czuwała Akademia Leona Koźmińskiego, a Organizatorów wspierali Partnerzy – firma NextBuy (oferująca kompleksowe rozwiązana e-procurement) oraz Wystawcy: Grupa Ayming (międzynarodowy lider konsultingu zakupowego w kategoriach HR, R&D oraz dotacji), a także  O3 (oferująca wyposażenie meblowe i komputerowe dla biur w formie outsourcingu usługowego).