Polpharma Biologics jako pierwsza firma w Polsce tworzy w pełni zintegrowany łańcuch usług biotechnologicznych

Jan_Krzewiński_Prezes_Zarządu_Polpharma_Biologics_S_A_w_Gdańsku
Jan Krzewiński, Prezes Zarządu Polpharma Biologics S.A. w Gdańsku

Polpharma Biologics to należąca do Jerzego Staraka, największa polska firma biotechnologiczna, zajmująca się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych oraz innowacyjnych leków biologicznych. Przez ostatnie dwa lata Polpharma Biologics podpisała globalną umowę na komercjalizację leku z Sandoz AG, zwiększyła zatrudnienie do ponad 650 osób, a jesienią planuje otwarcie największej w Polsce i najnowocześniejszej w Europie biotechnologicznej fabryki. Teraz Polpharma Biologics integruje swoje spółki, m.in. Bioceros. Dzięki połączeniu możliwości holenderskich i polskich laboratoriów, jako pierwsza firma w Polsce będzie mogła zaproponować partnerom biznesowym wsparcie w jeszcze bardziej kompleksowym zakresie od rozwoju linii komórkowej do rozwoju gotowego produktu. 

Polpharma Biologics to największa polska firma biotechnologiczna, zajmująca się rozwojem
i wytwarzaniem leków biopodobnych oraz innowacyjnych leków biologicznych. Stworzenie grupy o ponadprzeciętnie wysokim tempie rozwoju wiąże się z inwestycją rzędu kilku mld złotych i stanowi ogromny wkład w budowanie branży biotechnologicznej w Polsce. Polpharma Biologics zatrudniająca ponad 650 wysokiej klasy specjalistów, naukowców i inżynierów, posiada nowoczesne laboratoria oraz zaplecze produkcyjne oferujące możliwość rozwoju i produkcji leków biologicznych. Firma stworzyła zespół, w którym najlepsi w swojej klasie specjaliści z całego świata, w tym już ponad 50 polskich biotechnologów, którzy wrócili do kraju, przewodzą operacjom i dzielą się wiedzą zdobytą w najlepszych firmach biotechnologicznych na świecie. Polpharma Biologics prowadzi ścisłą współpracę z ośrodkami naukowymi, np. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, a aż 10% jej pracowników posiada tytuł doktora. Efekty pracy zespołu Polpharma Biologics mają już realne przełożenie biznesowe – w ubiegłym roku firma podpisała globalną umowę na komercjalizację leku z Sandoz AG. W wyniku porozumienia Polpharma Biologics odpowiada za rozwój i wytwarzanie leku biopodobnego do natalizumabu, stosowanego w terapii rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RRMS). Co więcej, jesienią tego roku w Duchnicach pod Warszawą firma planuje otwarcie największej fabryki biotechnologicznej
w Polsce i najnowocześniejszej w Europie.

Już teraz Polpharma Biologics wchodzi w kolejną fazę rozwoju, integrując swoje spółki,
by w jeszcze większym stopniu wymieniać się kompetencjami, potencjałem i możliwościami produkcyjnymi w ramach grupy. 13 lipca b.r., holenderska spółka biotechnologiczna zakupiona w 2016 r. – Bioceros, zostanie całkowicie zintegrowana z grupą i zmieni nazwę na Polpharma Biologics.  W efekcie Polpharma Biologics zostanie w pełni zintegrowanym biotechnologicznym CDMO, czyli ośrodkiem produkcji leków biologicznych i biopodobnych na zlecenie partnerów zewnętrznych. Dzięki połączeniu możliwości Bioceros i laboratoriów Polpharma Biologics w Gdańsku i Duchnicach, firma może zapewnić maksymalną elastyczność, skalowalność i wydajność w zakresie wytwarzania substancji leczniczych i produktu leczniczego.

„Integracja Bioceros to kolejny etap w rozwoju Polpharma Biologics, dzięki któremu będziemy mogli pracować i wspierać naszych partnerów na wszystkich etapach – od tworzenia innowacyjnych leków biologicznych po opracowywanie substancji i produktów leczniczych do badań klinicznych nowych substancji leczniczych aż do produkcji zarejestrowanych już leków na zlecenie zewnętrznych partnerów. Dzięki temu jako jedyni i pierwsi w Polsce możemy zaoferować naszym partnerom biznesowym wsparcie w jeszcze większym zakresie – od linii komórkowej przez rozwój produktu i produkcję w dużej skali aż po wytwarzanie gotowych leków i substancji” – mówi Jan Krzewiński, Prezes Zarządu Polpharma Biologics S.A. w Gdańsku.