Polska chce być ambasadorem dla kwestii cyfrowych wśród krajów Trójmorza

Marek Zagórski
Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Gospodarka cyfrowa po pandemii, budowa sieci 5G, cyberbezpieczeństwo, Kodeks Usług Cyfrowych czy reforma systemu opartego na opłatach z tytułu praw autorskich – to część tematów, którymi w najbliższym czasie zajmie się branża cyfrowa i nowoczesnych technologii z krajów Trójmorza. Z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli tego sektora z Europy Środkowo-Wschodniej. W rozmowie wziął udział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

– Cyfryzacja odgrywa dziś kluczową rolę. Z jednej strony dzięki technologiom przeszliśmy czas lockdownu mniej boleśnie, z drugiej obszar ten może przyśpieszyć dziś rozwój gospodarczy, dzięki czemu szybciej będziemy mogli wyjść z kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię – powiedział minister cyfryzacji. Marek Zagórski w wystąpieniu skierowanym do uczestników internetowego spotkania zwrócił uwagę na wagę projektu autostrad cyfrowych, który pozwoli rozwijać biznesy oparte na danych w jeszcze większym stopniu. – Dane są dzisiaj kluczowym elementem rozwoju i ważne jest by, były one jeszcze bardziej dostępne. Chcielibyśmy zachęcić firmy z krajów Trójmorza, by udostępniały swoje dane. To pozwoli na tworzenie nowych biznesów – zauważył minister Zagórski. I podkreślił: – Jeżeli uda nam się wytworzyć sieć powiązań pomiędzy podmiotami prywatnymi z naszego regionu, przeniesie się to na rozwój całego naszego regionu.

Wzmocnienie działań Europy Środkowo-Wschodniej w sprawach cyfrowych

Spotkanie branży cyfrowej z krajów Trójmorza odbyło się w formule online. Jego inicjatorem była polska branża cyfrowa reprezentowana przez Związek Cyfrowa Polska. W projekcie uczestniczy 12 organizacji z 11  państw Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach organizacji branżowych z krajów Trójmorza chcemy wzmocnić swój głos w europejskich dyskusjach i pracach nad regulacjami, które bezpośrednio wpływają na branżę cyfrową i nowoczesnych technologii. A Polska może być ambasadorem spraw cyfrowych w naszym regionie – wyjaśnia prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. – Chcemy także pokazać naszym rządom najważniejsze dla nas kwestie, który zdecydują o przyszłości naszego sektora oraz rozwoju narodowych gospodarek.

Organizacje chcą m.in. wspólnie opracować swoje stanowisko w zakresie Kodeksu Usług Cyfrowych czy wyznaczyć kluczowe wyzwania stojące przed gospodarką cyfrową po pandemii. W agendzie na najbliższe miesiące znajdą się również takie tematy, jak: rozwój sztucznej inteligencji i jej rola w budowaniu gospodarki krajów Trójmorza, rozwój kompetencji cyfrowych jako kluczowy element edukacji społeczeństwa, cyberbezpieczeństwo i związana z tym budowa sieci 5G czy reforma systemu opartego na opłatach z tytułu praw autorskich.

We wrześniu spotkanie cyfrowego Trójmorza w Warszawie

Kolejne spotkanie organizacji z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z krajów Trójmorza odbędzie się w Warszawie 25 września.  Podczas warszawskiego CEE Digital Summit zostanie podpisana Warszawska Deklaracja Cyfrowa opisująca najważniejsze wyzwania stojące przed gospodarką cyfrową krajów Inicjatywy Trójmorza, szczególnie w następstwie pandemii.