Polskie firmy z grantami z Instrumentu dla MŚP w ramach Horyzontu 2020

Unia Europejska

Dziewięć firm z Polski uzyskało dofinansowanie w grudniowym rozdaniu Instrumentu dla MŚP. To jak dotąd najbardziej udana dla polskich przedsiębiorstw edycja programu. Ale do liderów rankingu wciąż nam daleko. Świetne wyniki osiągnęły Hiszpania, Wielka Brytania i Niemcy.

Czołówka rankingu od kilku rozdań pozostaje niezmienna – w obu fazach programu najwięcej grantów zdobyły firmy z Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Dofinansowania z fazy 2 po raz pierwszy otrzymały Norwegia, Austria, Grecja i Portugalia. Z dziewięciu polskich firm, które uzyskaly dotacje,  siedem otrzyma dofinansowanie w fazie 1 Instrumentu MŚP, a dwie – w fazie 2.

“Polskie firmy wyciągają wnioski z poprzednich, mniej udanych dla siebie edycji, i osiągają coraz lepsze wyniki w Instrumencie” – mówi Alicja Grzegorzek, ekspert od programów brukselskich z międzynarodowej grupy doradczej Ateknea Solutions. – W porównaniu z liderami rankingu, liczba grantów uzyskanych przez polskie przedsiębiorstwa nie jest jeszcze imponująca, jednak kierunek rozwoju jest jak najbardziej słuszny. Sfinansowane projekty z Polski są innowacjami na skalę europejską”.

Faza 1: Rozdano 13 mln euro na studium wykonalności

W grudniowym rozdaniu  fazy 1  małe i średnie przedsiębiorstwa zgłosiły 2363 wnioski o dofinansowanie, z czego zaledwie 320 uzyskało minimalną liczbę punktów wymaganą do zakwalifikowania się na listę rankingową. 259 projektów z najwyższymi wynikami otrzymało  dofinansowanie w wysokości 50 tys. euro każdy, co łącznie daje kwotę 13 mln euro przekazanych dotacji.

W tej edycji Fazy 1 Instrumentu wzięło udział 131 polskich firm –  7 z nich otrzymało dotację, ale tylko 4 występują jako koordynatorzy projektu. Pozostałe 3 uczestniczą w konsorcjach jako partner. Jednym z koordynatorów jest firma Jakusz Sp.zo.o. z Kościerzyny, która zgłosiła projekt w temacie „Kosmos”.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Komisja Europejska doceniła nasz projekt. Pracujemy nad bezpieczną i mobilną produkcją  wysoko stężonego nadtlenku wodoru, który może być używany jako ekologiczny materiał pędny do silników rakiet kosmicznych.” – mówi Bartosz Jakusz Dyrektor Działu Kosmicznego z firmy Jakusz z Kościerzyny– “Jeszcze kilka lat temu myśl, że polskie MŚP może z sukcesem rywalizować z międzynarodowymi firmami w tematyce kosmicznej wydawała się abstrakcyjna, dzisiaj jest rzeczywistością. Innym firmom mogę doradzić, że równie ważny jak innowacyjny pomysł jest starannie przygotowany wniosek”.

Faza 2: Ponad 117 milionów euro na innowacyjne projekty

W grudniowym rozdaniu fazy 2 Komisja Europejska otrzymała 629 wniosków. Do listy rankingowej zakwalifikowano 180 projektów, z czego 74 z największą liczbą punktów otrzymało dofinansowanie. Aż 106 innowacyjnych projektów również kwalifikowało się do dofinansowania, jednak, ze względu na ograniczony budżet, grantu nie otrzymało.

Największe sukcesy w tej fazie osiągnęły firmy z Wielkiej Brytanii (14,5 mln euro, 15 firm), Niemiec (13,4 mln euro, 11 firm), Holandii (13,7 mln euro, 7 firm),  Hiszpanii (12,9 mln euro, 13 firm) i Francji (10,7 mln euro, 6 firm). Łącznie w fazie 2 Komisja Europejska przekazała ponad 117 milionów euro dotacji.

Z Polski wnioski zgłosiło 31 przedsiębiorstw. Dofinansowanie otrzymały dwa przedsiębiorstwa. Firma Neel z Warszawy jest jedynym polskim koordynatorem w fazie 2. Projekt SafeTrain, który pozyskał dofinansowanie w temacie „Transport”, jest realizowany przez Neel we współpracy z partnerem z Norwegii, firmą Wavetrain.

“Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni, że udało nam się znaleźć w gronie firm z dofinansowaniem z fazy 2. Projekt, nad którym pracujemy, wykorzystuje innowacyjną technologię do odstraszania zwierząt z torów kolejowych, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zwierząt na kolei.” – mówi Marek Stolarski, prezes firmy NEEL , która pozyskała na projekt prawie 1.4 mln euro grantu. – “Pracując  nad przygotowaniem wniosku dużym wsparciem była pomoc doświadczonych ekspertów, co pozwoliło sprawnie i w profesjonalny sposób przejść cały proces, skoordynować współpracę z naszym zagranicznym partnerem oraz zminimalizować ryzyka związane z popełnieniem błędów wpływających na powodzenie projektu.”

Firmy, którym nie powiodło się w rozdaniach w 2014 roku, mogą ponownie zgłaszać swój wniosek w kolejnych edycjach – w tej samej lub poprawionej formie. O pomoc w ocenie wniosku można zwrócić się do Krajowego Punktu Kontaktowego odpowiedzialnego za program Horyzont 2020 lub do firm doradczych, wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu tego typu dofinansowań.

 

 

 

 

Opracowano na podstawie materiałów Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-13-million-feasibility-studies-phase-1
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-1176-million-innovation-activities-and-business-plans-phase-2