Ponad 21 mld zł to kwota pomocy publicznej udzielonej w 2011 roku

0

Zgodnie z najnowszym raportem ogólna wartość wsparcia w 2011 roku wyniosła 21,47 mld zł, w 2010 – 24,09 mld zł. W 2011 roku ponad 4 mld zł to pomoc udzielona w transporcie (ok. 70 proc. tej kwoty przyznano spółkom kolejowym). W Raporcie analizę udzielonego wsparcia dokonano z wyłączeniem pomocy udzielonej w sektorze transportu.

Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak w latach 2005-2010, ulgi podatkowe i dotacje (97,3 proc. wartości pomocy). Wśród instytucji udzielających pomocy w 2011 roku na pierwszym miejscu znalazł się Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2,75 mld zł, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2,12 mld zł – prawie trzykrotnie więcej niż w 2010. Mniejszego wsparcia udzielili za to: marszałkowie województw 1,69 mld zł (w 2010 – 4,66 mld zł), organy skarbowe i celne – 2,01 mld zł (w 2010 r. – 2,86 mld zł) czy Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -1,69 mld zł (w 2010 r. – 3,28 mld zł).

W ramach pomocy horyzontalnej rozdysponowano ponad 5,6 mld zł – w 2010 było to 6,22 mld zł. Największe środki przeznaczono na zatrudnienie (2,80 mld zł, w 2010 – 2,98 mld zł), ochronę środowiska (1,07 mld, w 2010 – 1,48 mld zł), szkolenia (0,70 mld zł, w 2010 – 0,45 mld zł).

W przypadku pomocy sektorowej środki utrzymały się na podobnym poziomie – 3,39 mld zł w 2010, a rok później – 3,43 mld zł. Największy wzrost pomocy (o 982 mln zł) odnotowano w sektorze energetyki. Pomoc dla podmiotów z tego sektora została udzielona w ramach rekompensaty za dobrowolne rozwiązanie umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej – 1,89 mld zł.

Wartość pomocy regionalnej wyniosła 6,43 mld zł – w 2010 -10,72 mld zł. Najwięcej pomocy o tym przeznaczeniu udzielili marszałkowie województw (1,58 mld zł). 1,40 mld zł trafiło od Ministra Gospodarki do przedsiębiorców z przeznaczeniem na pomoc na inwestycje w produkcję energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz inwestycje o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Czytaj również:  W 2019 r. okna i drzwi otwarte na nowe szanse, choć czekają je też wyzwania

Wsparcie według województw

Na pierwszych miejscach ponownie znaleźli się przedsiębiorcy z: mazowieckiego – 2,95 mld zł (w 2010 – 4,77 mld zł), śląskiego – 2,34 mld zł (w 2010 – 3,16 mld zł) oraz łódzkiego – 1,92 mld zł (w 2010 – 1,64 mld zł). Najmniejszą pomoc przekazano przedsiębiorcom z województw: świętokrzyskiego – 371,3 mln zł, lubuskiego – 431,6 mln zł, warmińsko-mazurskiego – 435,9 mln zł. Wysoka wartość pomocy w niektórych województwach wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wybiera na swoje siedziby duże miasta.

Wsparcie według beneficjentów

Podobnie jak w latach poprzednich w 2011 roku beneficjentami ponad połowy pomocy były duże przedsiębiorstwa. Największym beneficjentem pomocy (z uwzględnieniem pomocy w transporcie) była spółka PKP Intercity – 1,25 mld zł, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – 1,18 mld zł. Na drugim miejscu znalazła się spółka Przewozy Regionalne – 1,04 mld zł. Następnie: Polskie LNG – 440,9 mln zł, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator – 396,5 mln zł, Krakowski Holding Komunalny – 377,0 mln zł, Spółka Restrukturyzacji Kopalń – 371,5 mln zł, PKN Orlen – 322,7 mln zł, Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura – 318,0 mln zł, Południowy Koncern Energetyczny – 239,4 mln zł, PGE Elektrownia Opole – 235,3 mln zł, Zakład Unieszkodliwiana Odpadów – 222,1 mln zł, Telewizja Polska – 205,4 mln zł.

Spadek wartości pomocy

W 2011 roku w porównaniu z 2010 odnotowano spadek całkowitej wartości pomocy o 2,62 mld zł. Związane jest to przede wszystkim z tym, że to właśnie w 2010 roku rozstrzygnęło się wiele konkursów o wsparcie unijne i w związku z tym zostało zawartych więcej umów. Spadła również wartość pomocy udzielanej przez marszałków województw w ramach regionalnych programów operacyjnych (o ok. 3 mld zł) oraz przez Prezesa PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (o ok. 1,7 mld zł).