Porozumienia branżowe potrzebne w Prawie Pracy

Zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich bardzo ważne jest wprowadzenie do Prawa Pracy porozumień branżowych. Mogłyby one działać na wzór dawnych układów zbiorowych pracy, które nie cieszą się popularnością i dużym zainteresowaniem pracodawców czy związków zawodowych. Powodem są ograniczenia związane z funkcjonowaniem obecnie pewnych przepisów utrudniających zawieranie ich przez obie strony.

– Nowe, przemyślanie regulacje prawne, które odpowiadałyby obecnej sytuacji oraz potrzebom pracodawców i pracowników, byłyby doskonałym rozwiązaniem – aby swobodnie kształtować warunki zatrudnienia – powiedziała serwisowi eNewsroom Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Oczekują tego same zainteresowane strony. Nie chcą, żeby pewne rozwiązania były narzucane ustawowo. Obecnie sytuacja na rynku pracy pod względem warunków zatrudnienia jest bardzo zmienna i elastyczna. Nie dziwi więc, że pracodawcy i związki zawodowe powinny mieć instrumenty i środki do tego, aby swobodnie kształtować prawa, obowiązki, zasady pracy i płacy tak, jak wymaga tego obecne otoczenie. Ważne jest dostosowanie ich do sytuacji, a nie sztywne stosowanie przepisów Prawa Pracy – które niekiedy mogą szkodzić dobru pracodawcy, jak i słusznym interesom pracowników – wskazała Spytek-Bandurska.