Cloud Technologies: Rekordowy rok i dynamiczny wzrost w 2024 r.

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Spółka Cloud Technologies w zeszłym roku odnotowała najlepszy w swej historii rok pod względem rozwoju sprzedaży danych. W 2024 roku, mimo wysokiej bazy, kontynuuje rozwój organiczny. W styczniu br. sprzedaż danych do kluczowych klientów w walucie bazowej, czyli USD, wzrosła o 15 % r/r., a w lutym o 16% r./r. Równolegle do rozwoju sprzedaży notowana na GPW spółka pracuje nad zwiększeniem zakresu wykorzystania posiadanych danych, m.in. na potrzeby nauki systemów sztucznej inteligencji, czemu służy program Data Seed.

– Bardzo dobre miesięczne wyniki sprzedaży danych to powód do zadowolenia, ale i motywacja do dalszej pracy, by Cloud Technologies rozwijało się zgodnie z przyjętą strategią. Raportowane przez nas wyniki potwierdzają efektywność naszego modelu biznesowego. Sprzyja nam również rynek, w szczególności pozytywne zjawiska na kluczowym dla nas rynku reklamowym USA. Dane o nim nie pozostawiają żadnych wątpliwości – według najnowszego raportu IAB przychody z reklam cyfrowych w USA w 2023 r. osiągnęły 225 mld USD, co oznacza wzrost o 7,3% r./r. Rośniemy więc szybciej niż rynek – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies. 

Raportowany wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies i jest wyrażony w USD. Natomiast w raportach okresowych, spółka prezentuje dane w PLN, a zatem na dynamiki mają wpływ różnice kursowe (w Q1 2024 średni kurs USD/PLN był o około 10% niższy niż w 2023 roku). Około 80% przychodów ze sprzedaży danych Cloud Technologies pochodzi z największego rynku reklamowego świata, czyli z USA, który jest jednym z najbardziej wymagających i konkurencyjnych rynków reklamy na świecie. Według prognoz eMarketera globalne wydatki na reklamę online będą rosły co najmniej do 2027 roku w tempie dwucyfrowym, a udział reklamy online w całkowitych wydatkach na reklamy sięgnie 74%. Z kolei z danych z raportu agencji badawczej Grand View Research wynika, że prognozowana wartość światowego rynku AdTech, na którym działa Cloud Technologies, wzrośnie do 2,4 tryliona USD w 2030 roku, co oznacza CAGR na poziomie 13,7% w okresie 2023-2030. Cloud Technologies, która dzięki autorskiej technologii stworzyła chmurę danych z informacjami o 5 mld użytkowników z ponad 200 rynków na całym świecie, ma potencjał, by dalej rosnąć na tym perspektywicznym rynku.

W 2023 roku Cloud Technologies ponownie poprawiła wyniki sprzedaży danych osiągając w tym zakresie najlepsze wyniki w historii. Mimo bardzo wysokiej bazy (38,5 mln PLN w 2022 r.) roczne przychody ze sprzedaży danych wzrosły o 15,8% r./r. (23,5% w walucie bazowej, czyli USD), do 44,6 mln PLN. W raportowanym okresie wartość wskaźnika EBITDA wyniosła 27,6 mln PLN, co oznacza wzrost o 18,4% r./r. EBITDA kluczowego segmentu sprzedaży danych w minionym roku wzrosła o 18,7% r./r. i wyniosła 29,7 mln PLN. W 2023 roku marżowość EBITDA tego segmentu wyniosła 66,8 %.