Potrzeba pilnych zmian w prawie pogrzebowym

Polskie prawo pogrzebowe pozostaje w niemalże niezmienionej formie jeszcze od lat przedwojennych. Pewne zmiany zachodziły na początku lat 30., później drobne poprawki wprowadzono w połowie ubiegłego wieku, a ostatnie w latach 70. Nie trudno się domyślić, że nie gwarantują one – zwłaszcza obecnie – właściwego funkcjonowania całej branży pogrzebowej. Uregulowanie prawa jest więc dziś szczególnie ważne. W obecnych, przestarzałych już przepisach brakuje wielu kwestii, które pojawiły się w branży na przestrzeni lat. Tym samym na rynku świadczone są usługi nieuregulowane prawnie w odpowiedni sposób. Dotyczy to także samego zawodu przedsiębiorcy pogrzebowego.

– Zmiany te mają duże znaczenie dla funkcjonowania całej branży. Istotne jest uregulowanie zawodu przedsiębiorcy pogrzebowego, tak aby został wpisany do rejestru – powiedział serwisowi eNewsroom Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. – Przed drugą wojną światową był on zawodem zaufania publicznego. Stanowiło to o roli, jaką pełnili jego przedstawiciele dla rodzin i bliskich zmarłych osób. Dzisiaj pojawiają się nowe zagadnienia – jak kremacje, spopielanie, czy balsamacja zwłok. Tymczasem kwestie te nie są w ogóle podejmowanie w obowiązującej ustawie. Do tego zwiększa się konieczność walki z szarą strefą w sektorze, z którą przedsiębiorcy pogrzebowi mają już duże problemy. Należy obrać nową drogę zmian w tym obszarze i wypracować odpowiednie rozwiązania – wskazał Czyżak.