Pożyczkowe szaleństwo: w październiku 2023 r. udzielono rekordowej liczby pożyczek

Waldemar Rogowski
prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej

W październiku 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 011,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,310 mld zł. W porównaniu do października 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o (+191,4%) więcej pożyczek na kwotę wyższą o (+72,3%).

W październikowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 65,3% stanowiły pożyczki celowe, 33,6% pożyczki gotówkowe oraz 1,1% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 34,2% to pożyczki celowe, 62,7% pożyczki gotówkowe oraz 3,1% karty i limity pożyczkowe.
Odmienna struktura liczbowa i wartościowa pokazuje główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.
W październiku 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosi 17,8%, a w wartościowym (+22,5%).

Średnia wartość nowo udzielonej w październiku 2023 r. pożyczki celowej wyniosła 679 zł i była o 51,0% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w październiku 2022 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej w październiku 2023 r. pożyczki gotówkowej wyniosła 2 416 zł i była o 4,0% wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w październiku 2022 r.

– Tegoroczne tak wysokie wzrosty, w szczególności w sektorze pożyczek celowych, są w dużej części następstwem wejścia w życie Ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, w wyniku której z dniem 18 maja 2023 r. zaraportowały transakcje firmy, które rozpoczęły współpracę z BIK. Równocześnie, firmy dotychczas współpracujące z BIK, przekazały transakcje wcześniej nieraportowane.

W październiku br. wzrost liczby udzielonych pożyczek wynika w szczególności z pożyczek udzielonych na zakupy w internecie. Są to pożyczki celowe, również zawierające część zakupów z odroczoną płatnością po okresie bezodsetkowym, których spłata jest rozkładana na kilka miesięcznych rat. W ujęciu liczbowym niekwestionowanym liderem rynku pożyczek pozabankowych są więc pożyczki celowe, a w wartościowym pożyczki gotówkowe – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.