Praca młodych w Polsce: ile można zarobić bez konieczności płacenia podatku i utraty ulg?

praca małoletni

Zbliżające się wakacje to czas, gdy młodzi ludzie mogą sobie dorobić podczas przerwy w nauce. Zachętą do podjęcia pracy przez młodzież jest obowiązująca ulga podatkowa dla osób poniżej 26 roku życia. Warto jednak pamiętać, że istnieje próg dochodowy, po przekroczeniu którego przez dziecko jego rodzice utracą prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej.

Z tzw. ulgi dla młodych mogą korzystać osoby przed ukończeniem 26 roku życia, które uzyskały przychody na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Dodatkowo od stycznia 2021 roku ulgą objęto przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego.

Dochody zwolnione od podatku niestety nie obejmują wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, działalności gospodarczej, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, najmu, praw autorskich oraz kontraktu menadżerskiego. Najczęściej stosowaną formą zatrudnienia studentów i uczniów są jednak umowy zlecenie, które są objęte ulgą dla młodych – tłumaczy Patrycja Gwizdek, księgowa w firmie inFakt. 

Młodzi podatnicy do 26 roku życia, którzy w danym roku uzyskali przychody wyłącznie objęte ulgą dla młodych, czyli maksymalnie 85 528 zł, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT. Jednak, jeśli oprócz tych przychodów pracownik zarobił inne środki podlegające opodatkowaniu, to musi złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Oprócz zwolnienia z płacenia podatku dochodowego w ramach ulgi dla młodych, osoby uczące się do 26 roku nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Co z ulgą w dniu 26. urodzin?

Biorąc pod uwagę koniec obowiązywania ulgi dla młodych, znaczenie ma data wykonania przelewu.

Jeśli wypłata pieniędzy nastąpi przed dniem lub w dniu urodzin podatnika, to będzie można skorzystać ze zwolnienia. Jeśli jednak pieniądze zostaną wysłane nawet dzień po urodzinach pracownika, prawo do zwolnienia podatkowego przepada, a pracodawca będzie musiał potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanej pensji w danym miesiącu – podkreśla Patrycja Gwizdek.

Aby móc skorzystać z ulgi, młodzi podatnicy nie muszą składać w ZUS-ie żadnego oświadczenia pracodawcy. Zwolnienie jest stosowane automatycznie od pierwszej wypłaty, jeśli spełnione są podstawowe warunki. Jednak w sytuacji, w której w trakcie roku osoba kończy 26 lat i traci prawo do ulgi, występuje konieczność złożenia zeznania rocznego PIT.

Ile można zarobić, by nie płacić podatku?

Ulga dla młodych obejmuje roczne przychody niższe lub równe 85 528 zł brutto. Nadwyżka nad tym limitem podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (12% oraz 32%) po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł. – Młode osoby rozpoczną płacenie podatku dopiero po zarobieniu 115 528 zł w jednym roku. Co ważne, przychody wyłączone ze zwolnienia, np. uzyskane z umowy o dzieło, nie wpływają na wysokość kwot przychodów podlegających uldze. Oznacza to, że jeśli młody pracownik zarobi nawet 10 000 zł z tytułu umowy o dzieło, to i tak z tytułu umowy zlecenie podatku nie zapłaci, dopóki nie zarobi 85 528 zł – wskazuje Patrycja Gwizdek.

Czy rodzice stracą prawo do ulgi prorodzinnej?

Z ulgi prorodzinnej korzystają rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które nie ukończyło 18 lub 25 roku życia pod warunkiem, że wciąż się uczy lub studiuje. Limit dochodów dotyczy w tym przypadku nie tylko rodziców, ale i dziecka i odpowiada dwunastokrotności renty socjalnej. W 2023 r. dziecko nie może zarobić więcej niż 19 061,28 zł, aby rodzic mógł skorzystać z ulgi w rozliczeniu rocznym.