Pracownicy chcą mieć misję

0
Jak najkorzystniej sfinansować studia

Inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na stałe wpisały się w kalendarz działań wielu firm. Jednak to właśnie w grudniu, w okresie przedświątecznym wiele organizacji intensyfikuje tego typu akcje. Oprócz przeznaczania na cele charytatywne swoich własnych zasobów, m.in. finansowych, ułatwiają też pracownikom wykonywanie pracy wolontariackiej. Jak pokazują badania, społeczna misja biznesu jest jednym z najważniejszych kryteriów decydujących o atrakcyjności pracodawcy. 6 na 10 przedstawicieli pokolenia Y twierdzi, że poczucie celu i misji było jednym z powodów, dla którego wybrali pracę w obecnej firmie.[1]

Z badań wynika, że działania CSR (z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu) polskich firm coraz częściej mają charakter długofalowy. W ich obręb wchodzi kilka znaczących obszarów m.in. ład organizacyjny, zaangażowanie społeczne, troska o środowisko i rozwój społeczności lokalnej. Nie oznacza to jednak, że wszystkie organizacje posiadające strategie CSR-owe skupiają się na każdym z wyżej wymienionych obszarów.  Z 13. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” wynika, że najczęściej firmy decydują się na prowadzenie działań charytatywnych w swoim regionie.

 – Wiele z podejmowanych przez nas inicjatyw opiera się na współpracy z lokalną społecznością. W okresie przedświątecznym włączamy się m.in. we wsparcie akcji Szlachetna Paczka. Z kolei jesienią nasz pracownik prowadził w jednej z łódzkich szkół zajęcia z programowania skierowane do pierwszaków. Cyklicznie bierzemy też udział w akcjach krwiodawstwa. Nasi pracownicy mogą oddać krew w godzinach pracy, na terenie biura, oczywiście w odpowiednio zaaranżowanych, bezpiecznych warunkach. W tym roku na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa przekazaliśmy już dwadzieścia litrów. Obserwujemy duże zainteresowanie i zaangażowanie naszych pracowników w tego typu inicjatywy – mówi Dorota Sadowska, Communications Manager, GFT Polska.

Młodzi chcą pracodawcy z misją

Coraz częściej jednym z kryteriów oceny pracodawcy przez kandydatów jest odpowiedzialność społeczna firmy. Dotyczy to zwłaszcza urodzonych po 1982 r. przedstawicieli pokolenia Y. Jak wynika z tegorocznego raportu Deloitte Millennial Survey, 73 proc. reprezentantów tej generacji wierzy, że biznes ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Co więcej, niemal co trzeci z nich uważa, że jednym z głównych celów organizacji powinna być poprawa sytuacji lokalnej wspólnoty.

Czytaj również:  Delegowanie pracowników do Holandii? Teraz obowiązek notyfikacji pracowników delegowanych wprowadziła także Holandia

To, że miejsce pracy stwarza możliwość włączania się w inicjatywy odpowiedzialne społecznie jest dla pokolenia Y wartością dodaną. Na popularności zyskują różne formy wolontariatu pracowniczego, w tym wolontariat kompetencji. Polega on na dzieleniu się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami, m.in. zawodowymi – komentuje Sylwia Rzemieniewska, Recruitment Manager GFT Polska.

Kompetencje cyfrowe to obecnie jeden z obszarów o największym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Co więcej, dynamiczny rozwój i rosnąca powszechność nowych technologii w różnych dziedzinach życia sprawia, że coraz większa część społeczeństwa potrzebuje ich w codziennym życiu.

– Jako firma z branży nowych technologii chętnie włączamy się w inicjatywy wspomagające rozwój kompetencji cyfrowych. Koncentrujemy się przede wszystkim na edukacji najmłodszych. Oprócz prowadzenia zajęć z kodowania, przekazujemy też sprzęt komputerowy na rzecz zlokalizowanych w regionie szkół i przedszkoli. W 2015 r. było to 30 zestawów, a w nadchodzącym roku planujemy przekazywanie około 10 takich zestawów miesięcznie. Tego typu projekty pozwalają na rozwój kompetencji informatycznych młodego pokolenia, tak obecnie cenionych przez pracodawców. W długoterminowej perspektywie sprawiają, że dzisiejsi uczniowie wchodzą lepiej przygotowani na rynek pracy – dodaje Dorota Sadowska, GFT.

[1] Źródło: Deloitte

GFT Group jest jednym z największych światowych dostawców rozwiązań IT dla sektora bankowego zarówno w zakresie technologicznych wyzwań cyfrowej rewolucji, jak i rozwiązań dotyczących regulacji rynkowych.

GFT Group łączy doradztwo, kreatywność i znajomość technologii ze specjalistyczną wiedzą z dziedziny finansów, dzięki czemu największe światowe instytucje finansowe powierzyły GFT transformację swoich organizacji. Dzięki platformie innowacji CODE_n, GFT oferuje również bezpośredni dostęp do globalnej sieci innowacji, umożliwiającejej dopasowanie się do przełomowych trendów w sektorze finansowym.

GFT Technologies SE odnotowała przychody na poziomie przekraczającym 365 mln EURO w 2014 roku i jest notowana na giełdzie we Frankfurcie (TecDAX ISIN: DE0005800601). GFT to międzynarodowa firma z siedzibą w Niemczech, która zatrudnia 3300 pracowników w 11 krajach. GFT Polska (wcześniej Rule Financial) jest obecna w Polsce od 2007 roku.