Pragma Faktoring publikuje wyniki za 2019 rok

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA
Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA

Pragma Faktoring pochwaliła się inwestorom wynikami sprzedażowymi za ubiegły rok. Dane obejmują obroty oraz liczbę pozyskanych klientów.

Wartość sfinansowanych faktur wzrosła od 142.173 tys. zł w pierwszym do 163.147 tys. zł w ostatnim kwartale. Średnia dynamika wzrostu wartości kwartał do kwartału wyniosła prawie 10%. W całym roku Pragma odnotowała obroty faktoringowe na poziomie 566,384 tys. zł.

W zakresie produktów online pod marką PragmaGO® spółka osiągnęła średnią dynamikę wzrostu obrotów 14% w skali kwartału. W sumie dzięki produktom online (produkty faktoringowe oraz finansowanie zakupów) spółka udzieliła Klientom finansowania na kwotę 370.700 tys. zł.

Jeszcze szybsze tempo ma przyrost liczby obsługiwanych klientów, który osiąga 25%
w skali kwartału. W pierwszym kwartale spółka finansowała 515 klientów, a w ostatnim już 975. Łącznie z usług Pragma w 2019 r. skorzystało 1 641 Klientów wobec 845 rok wcześniej (wzrost o 94 % r/r).

Zarząd Pragma Faktoring komentuje  te wyniki stwierdzając, że są one dowodem skutecznej realizacji wyznaczonej 2 lata temu strategii.

Naszym celem jest pozyskiwanie i obsługa klientów z sektora MSP w procesach
w 100% onlinowych. Chcemy zwiększyć liczbę klientów, dając im wygodną, atrakcyjną rynkowo i cenowo usługę finansowania dostępną z każdego miejsca, w którym przebywają. Jak pokazują liczby, przedsiębiorcy doceniają nasze starania wiążąc się
z Pragma
.” – cieszy się Daniel Mączyński, Wiceprezes ds. rozwoju w Pragma Faktoring SA.

Faktycznie Pragma Faktoring zaczynając 20 lat temu jako tradycyjny faktor pozabankowy, w ostatnich latach przestawiła swoje tory na fintech i w 2019 roku już ponad 65% sprzedaży generują produkty online PragmaGO®, a spółka zapowiada utrzymanie tego kierunku.