Prawie 480 tys. obcokrajowców z zezwoleniami na pobyt

Urząd do Spraw Cudzoziemców karta pobytu

W I kwartale roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o prawie 5 proc. Na początku kwietnia takie dokumenty posiadało 478,5 tys. osób. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju.

Z 478,5 tys. cudzoziemców, którzy 1 kwietnia 2021 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy – 261 tys. osób, Białorusi – 30,5 tys., Niemiec – 20,2 tys., Rosji – 12,9 tys., Wietnamu – 10,8 tys., Indii – 10,3 tys., Włoch – 8,5 tys., Gruzji – 8,4 tys., Chin – 6,9 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,5 tys.

W I kwartale roku liczba obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 21 tys. osób. Największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli: Ukrainy – o 16,8 tys. osób, Białorusi – o 1,8 tys. osób oraz Gruzji – o 0,5 tys. osób.

Większość cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat). W I kwartale liczba osób z tego typu dokumentami wzrosła o 18,6 tys. do 291 tys. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego zwiększyła się natomiast z 81,6 tys. do 83,7 tys. osób.

Widoczna jest koncentracja cudzoziemców w województwach z dużymi ośrodkami miejskimi, oferującymi największe możliwości podejmowania pracy. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 124,1 tys. osób, małopolskie – 57,7 tys., wielkopolskie – 43,5 tys. oraz dolnośląskie – 39 tys.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przypomina, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, nadal obowiązują zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie urzędu: www.udsc.gov.pl.