Prowadzisz własny biznes? Pomyśl o ubezpieczeniu NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków

choroba

Ubezpieczenie NNW Indywidualne to odpowiedź na potrzeby własnego biznesu. Taka polisa przyda się również osobom, które pracują na własnej działalności, rozliczając się co miesiąc w ramach faktury. To rozwiązanie również dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów np. z branży artystycznej. W sytuacji, gdy nie jesteśmy zatrudnieni na zasadach umowy o pracę i rozwijamy własną działalność musimy myśleć o wielu rzeczach wokół biznesu. Jedną z nich jest zapewnienie sobie ochrony w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Twoje zdrowie to Twój najważniejszy biznes.

Prowadzenie własnej firmy daje wiele satysfakcji. Gdy jesteśmy „na swoim”, podejmujemy ważne decyzje, rozwijamy własny biznes. Przynosi to wiele satysfakcji i daje poczucie niezależności. Pierwsze sukcesy napędzają do dalszego działania i motywują do rozwoju swojej przedsiębiorczej drogi. W tej codziennej gonitwie powinniśmy jednak pamiętać, jak wiele zależy od stanu naszego zdrowia i jak wiele może się zmienić w jednej chwili. Jak zabezpieczyć się na taką pesymistyczną wizję? Ubezpieczeniem NNW.

Jak przewidywać nieprzewidziane?

NNW to ubezpieczenie skutków nieszczęśliwego wypadku. Mogą być nimi np. uszkodzenie ciała czy problemy zdrowotne tzw. rozstrój zdrowia. Powrót do normalności, pełnej kondycji fizycznej naszego organizmu wymaga wówczas nakładów: czasowego i pieniężnego. Koszty są nieraz tak duże, że każda pomoc jest na wagę… zdrowia i spokoju. W takiej sytuacji przyda się właśnie NNW Indywidualne. Takie rozwiązanie daje całodobową ochronę w życiu prywatnym i zawodowym, bez względu na to, gdzie akurat przebywamy. Wsparcie finansowe w obliczu wypadku jest bezcenne. Bo kto by chciał oszczędzać na zdrowiu.

W jakich sytuacjach pomocne będzie NNW Indywidualne?

NNW Indywidualne w podstawowym zakresie to świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz poważnego urazu po nieszczęśliwym wypadku. Wysokość tych świadczeń można sprawdzić w tabelach: trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu i poważnych urazów, które zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). To z nich wyczytamy jaki procent sumy ubezpieczenia stanowi konkretny uszczerbek czy uraz. Warto z tymi dokumentami zapoznać się przed zawarciem polisy.

Trwały uszczerbek dotyczy uszkodzeń ciała, zaburzeń jego ważnych funkcji. Przykład? Uszkodzenie kręgosłupa, złamanie ręki czy nogi, zwichnięcia stawów. Poważny uraz wiąże się z kolei z utratą części ciała lub upośledzeniem działania organizmu. Przykładem może być utrata słuchu czy wzroku, także kończyny, porażenie czy niedowłady. Rodzaj tych urazów przekłada się na procentową wysokość sumy ubezpieczenia.

Jak wybrać odpowiedni zakres ochrony ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ofercie Compensy  daje wiele możliwości rozszerzenia zakresu ochrony. Wśród nich są takie świadczenia po nieszczęśliwym wypadku jak m.in.:

  • zasiłek dzienny przy niezdolności do pracy  lub nauki (krótkotrwałej, od 14 do 100 dni)
  • pomoc w sytuacji, gdy wypadek wymusi zmianę kwalifikacji zawodowych (np. zwrot kosztów szkoleń).

Oba rozszerzenia z pewnością przydadzą się osobom prowadzącym własny biznes, przedsiębiorcom czy przedstawicielom wolnych zawodów. Polisa NNW zapewni również zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji plastycznych po nieszczęśliwym wypadku czy świadczenie w przypadku poważnego zachorowania (np. paraliż, udar, zawał serca, nowotwór złośliwy). W przypadku niepełnosprawności będącej skutkiem nieszczęśliwego wypadku, możemy liczyć na wsparcie finansowe w obliczu konieczności dostosowania mieszkania do nowych ograniczeń związanych z poruszaniem się.

Więcej informacji na temat możliwości ubezpieczenia dla właścicieli małych firm, samozatrudnionych i wykonujących wolne zawody przeczytasz w artykule: https://www.compensa.pl/blog/165/wlasna-dzialalnosc-jakie-wybrac-ubezpieczenie-co-obejmuje-nww-indywidualne.