Przedsiębiorcy obawiają się wzrostu płacy minimalnej

Rozmowa kwalifikacyjna

„Zlikwiduję firmę i będę po 25 latach szukał etatu” – to jeden z najostrzejszych komentarzy przedsiębiorców do politycznych deklaracji podnoszenia płacy minimalnej. W przeprowadzonej przez Pracodawców RP we wrześniu br. anonimowej ankiecie cztery piąte respondentów oceniło, że wzrost płacy spowoduje pogorszenie perspektyw ich przedsiębiorstw.

Ankieta wśród firm zrzeszonych w Pracodawcach RP została przeprowadzona kilka dni po ogłoszeniu politycznych deklaracji o skokowym wzroście płacy minimalnej.

Na pytanie „Czy polska gospodarka jest gotowa na wzrost płacy minimalnej do 3 tys. złotych?” przecząco odpowiedziało ponad 83 proc. respondentów, twierdząco – nieco ponad 10 proc., a „nie wiem” – nieco ponad 6 proc. Ponad 82 proc. negatywnie oceniło perspektywy ich firm w roku 2020 w związku zapowiedziami podniesienia płacy minimalnej, a ponad 15 proc. stwierdziło, że podwyżki nie będą mieć wpływu. 2,3 proc. respondentów stwierdziło, że perspektywy ich firm będą lepsze.

PracodawcyRP_sonda_placa-minimalna_1 v2 PracodawcyRP_sonda_placa-minimalna_2 v2Zapytaliśmy również, jak zadeklarowane przez polityków podnoszenie płacy minimalnej w przyszłych latach może wpłynąć na plany rozwoju firm. Wielu odpowiadających zapowiedziało ograniczenie inwestycji lub zatrudnienia. Wśród rozważanych scenariuszy są m.in. przeniesienie działalności za granicę, przebranżowienie w celu zmniejszenia zatrudnienia, czy też robotyzacja i wprowadzenie automatyki. Zwracano ponadto uwagę, że podniesienie płacy minimalnej wymusi podwyżki również dla osób bardziej wykwalifikowanych, których pensje muszą być stosunkowo większe w stosunku do najniższej płacy.

Czy zapowiedzi wzrostu płacy minimalnej w przyszłym i kolejnych latach mogą wpłynąć na plany rozwoju waszej firmy?

  • Tak, wymusi zmniejszenie zatrudnienia, ograniczy niskomarżowe usługi. Należy spodziewać się pogorszenia wyników firmy – wzrost kosztów i utrata zamówień eksportowych z powodu konieczności podniesienia cen usług co poważnie zmniejszy możliwości rozwoju, a być może zagrozi istnieniu firmy. A nade wszystko pamiętać trzeba góralskie porzekadło: owce się strzyże, a nie goli!
  • Z pewnością wpłyną na ograniczenie zatrudnienia i zwiększenie obciążenia pracą dla pracowników. Większa płaca – większe wymagania.
  • Tak drastyczny wzrost płacy minimalnej na pewno wpłynie na wzrost nakładów inwestycyjnych na usprzętowienie i robotyzację.
  • Przewidujemy nieznaczny wzrost przychodów w związku z możliwym niewielkim wzrostem cen usług.
  • Tak. Wyniesienie produkcji poza Polskę.
  • Wzrost płacy minimalnej, a także zniesienie limitów ZUS, spowodują spadek rentowności firmy, konieczność renegocjacji długoterminowych umów, spadek inwestycji.
  • Pieniądze przeznaczone na wzrost płac, nieoparte o wzrost gospodarczy czy naturalną rywalizację o pracowników, mogą jedynie doprowadzić do wzrostu inflacji, szarej strefy oraz ograniczenia wydatków na rozwój firm.
  • Na naszą firmę nie, gdyż poziom płacy jest już na poziomie lub powyżej sugerowanej przez rząd nowej płacy minimalnej. Jednak dla wielu przedsiębiorstw może to oznaczać istotne ograniczenie możliwości inwestycji czy wzrostu zatrudnienia.