Przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową w końcu będzie możliwe!

0
Donald Tusk
Donald Tusk

Likwidacja ponad 220 różnego rodzaju zaświadczeń, rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w 24 godziny, a także możliwość przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową to najważniejsze rozwiązania przyjęte dziś przez rząd w ramach pakietu deregulacyjnego.

– To jest z naszego punktu widzenia pierwszy krok na drodze do deregulacji w różnych dziedzinach życia – powiedział premier Donald Tusk na konferencji po posiedzeniu rządu. – Wprowadzone zmiany powinny w zasadniczy sposób zmienić kulturę relacji pomiędzy obywatelami i przedsiębiorcami a biurokracją – dodał.

Wśród rozwiązań przyjętych przez rząd znalazły się m.in. możliwość przedkładania oświadczeń w miejsce zaświadczeń w urzędach. W trakcie prac dokonano przeglądu ponad 200 ustaw i znowelizowano około 90 z nich. Zlikwidowano bądź wprowadzono możliwość dołączenia oświadczenia zamiast zaświadczenia w ponad 220 przypadkach. – Deklaracja obywatela będzie tak samo ważna jak formalne zaświadczenia – podsumował premier.

Dzięki zmianom przyjętym przez rząd możliwa będzie także rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w 24 godziny. Premier zapewnił, że planem rządu jest, aby możliwe to było od 1 października 2011 roku.

Pakiet deregulacyjny to także możliwość przedkładania kopii dyplomów, świadectw ukończenia szkoły czy odpisów aktów stanu cywilnego w określonych przypadkach. – To ważna zmiana w życiu codziennym obywateli – podkreślił Donald Tusk.

Pakiet przewiduje także zmniejszenie opłaty za rejestrację i zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pierwsza stawka ulegnie obniżeniu z 1000 zł na 500 zł, druga z 400 zł na 250 zł. Rząd wprowadził także możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego, co dotychczas było możliwe tylko i wyłącznie poprzez likwidację działalności gospodarczej i nową rejestrację. Taka sama możliwość dotyczyłaby przekształcania spółdzielni pracy w spółki kapitałowe.

Premier zapewnił, że w następnym roku rząd skupi się na deregulacji kolejnych obszarów. – Cały 2011 rok będzie poświęcony kolejnym aktom deregulacyjnym, w tym zwiększeniu dostępu do niektórych usług i zawodów – podsumował szef rządu.