Przekształcenie OFE w IKE przyczyni się do zwiększenia poziomu partycypacji w PPK

Otwarte Fundusze Emerytalne w obecnym kształcie są nastawione na ich wygaszanie. Regulacje prawne obowiązujące od 2014 roku powodują, że nie ma już zastępowalności członków OFE. Z każdym rokiem z systemu wypływają znaczne środki do ZUS z tytułu tzw. suwaka bezpieczeństwa. Zmiany są więc niezbędne. OFE można zreformować i przekształcić w innego rodzaju fundusze, działające w ramach trzeciego – dobrowolnego i prywatnego filaru systemu emerytalnego. Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej przedstawiły raport, w którym dokonano porównania możliwych scenariuszy przekształcenia OFE.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich
Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

– Rząd podjął decyzję o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE na Indywidualne Konta Emerytalne lub przekazaniu ich do ZUS. To najlepsza opcja z możliwych – powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Wybrana przez rząd opcja z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów oraz sytuacji polskiego rynku finansowego wydaje się być optymalnym rozwiązaniem. Z szacunków FPP i CALPE wynika, że dzięki temu do roku 2035 w Polsce można oczekiwać wzrostu wartości aktywów emerytalnych – wszystkich rodzajów funduszy – do 17 proc. PKB. Prywatyzacja środków w OFE jest bardzo ważna także ze względu na wdrażane obecnie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Przyczyni się do zwiększenia poziomu zaufania obywateli do nowego systemu. To szczególnie ważne – biorąc pod uwagę wcześniejsze niekorzystne zmiany wprowadzane w zakresie OFE. Zakłada się, że wybrany wariant zmian pozwoli na osiągnięcie wyższego poziomu partycypacji w PPK – wskazał Kozłowski.