Przyszłość szkoleń dla kierowników i menedżerów

szkolenia_handlowcow

szkolenia_handlowcowZmiany na rynku pracy oraz samym sposobie jej wykonywania nieuchronnie wpływają na to, że zmieniają, a przede wszystkim, zwiększają się wymagania od kierowników i menedżerów. Coraz lepiej wykształceni pracownicy, rozproszone zespoły, rosnące oczekiwania co do pracodawców i menedżerów sprawiają, że wiele firm musi zmienić swoje podejście do rozwoju menedżerów.

Dlaczego szkolenia dla kierowników i menedżerów są takie ważne?

Szkolenia dla kierowników są niezbędne ponieważ niezależnie od posiadanych predyspozycji warto, aby pracować bardziej świadomie, z odpowiednimi narzędziami ze swoim zespołem. Dzięki szkoleniom dla kierowników można uniknąć różnego rodzaju niepowodzeń, które mogą się przytrafić menedżerom na drodze do efektywnego zarządzania zespołem.

Nowe trendy w szkoleniach dla kierowników i menedżerów

Szkolenia trenerskie

Od jakiegoś czasu obserwujemy popyt na szkolenia trenerskie dla menedżerów i kierowników. mają one na celu przygotować ich do prowadzenia szkoleń on the job, treningów on the job coachingu, czy po prostu, lepszego onboardingu pracowników.

Lepsze rozumienie różnych pokoleń

Innym tematem szkoleń, coraz częściej poruszanym na warsztatach, są różnice międzypokoleniowe. O ile zawsze one występowały i trudności między pokoleniami komunikacyjne były i będą, to aktualnie jesteśmy świadkami przeskoku kulturowego związanego z rozwojem internetu, który bardzo rzutuje na współpracę pokoleniową w firmach. Z tego powodu właśnie potrzebne są szkolenia dla menedżerów które wskażą jak postępować w zespołach wielopokoleniowych.

Szkolenia z zarządzania rozproszonym zespołem

Kolejnym aspektem który warto rozwijać w pracy kierowników i prowadzi z tego tematu szkolenia to temat zarządzania rozproszonym zespołem. Zespół rozproszony nie działają tylko w branży IT, ale są bardzo często spotykane w korporacjach, a standardem są w działach sprzedaży. Szkolenie kierowników z zarządzania zespołem rozproszonym jest bardzo ważnym aspektem, ale często zaniedbywanym w planach rozwojowych.

Szkolenia z zarządzania efektywnością i produktywnością

Zarządzanie efektywnością własną i pracowników to nadal aktualny temat szkolenia dla kierowników. W tym aspekcie warto uwzględnić obszar wykorzystanie aplikacji IT w firmie i w zespole do lepszej komunikacji i zarządzania. Temat ten jest całkiem świeży, więc również wymaga przygotowania managerów właśnie poprzez szkolenia dla kierowników firmach.

Szkolenia z budowania zaangażowania

Ostatnim tematem który wydaje mi się kluczowy dla współczesnych kierowników, to temat budowania zaangażowania. Na szkoleniach z budowania zaangażowania pracowników wykracza się poza standardowe techniki motywacji o których mówiło się od lat na szkoleniach. To temat ważny ponieważ wpływa na ograniczenie rotacji i absencji pracowników dlatego warto prowadzić szkolenia dla kierowników i menedżerów z tego tematu.

Autor: Maciej Sasin – trener, coach, założyciel firmy doradczej Akademii Rozwoju Kompetencji