Przywództwo i zaangażowanie pracowników

0
biuro plan praca zarządzanie

Osoby, które sprawują funkcje kierownicze, mają realny wpływ na produktywność podwładnych. Od postawy przełożonych uzależnione jest nastawienie pozostałych członków zespołu. Jak być dobrym przywódcą, który motywuje podwładnych swoją postawą?

Lean management – skuteczne zarządzanie

Lean management, czyli szczupłe zarządzanie, to koncepcja zarządzania, która wywodzi się z branży produkcyjnej, ale coraz częściej wykorzystywana jest przez firmy działające w usługach. Zakłada ona stopniowe, ale ciągłe wprowadzanie zmian restrukturyzacyjnych, w wyniku których firma coraz lepiej dostosowuje się do warunków panujących obecnie na rynku. Lean management polega na racjonalizacji zarządzania finansami i personelem. W tej koncepcji bardzo istotny jest czynnik ludzki ― restrukturyzacja wymaga również zmian w postawie zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na pracę zespołową, pełne zaangażowanie pracowników w wykonywane zadania oraz ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji.

Lean management to narzędzie, po które mogą sięgnąć wszystkie osoby sprawujące funkcje przywódcze: menedżerowie, kierownicy działów, team leaderzy. Z myślą o wszystkich osobach, które chciałyby poznać tajniki skutecznego zarządzania i angażowania pracowników, firma szkoleniowa EY Academy of Business, przygotowała szkolenie „Lean Management & ToC – certyfikacja Green/Black Belt”. Skierowane jest ono do:

 • członków kadry menedżerskiej
 • specjalistów zarządzających procesami usługowymi
 • kierowników procesów, kierowników obszarów, menedżerów jakości i innych osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów usługowych
 • osób odpowiedzialnych za wdrożenie koncepcji lean w obszarze usług.

Szkolenie dla przywódców

Szkolenie „Lean Management & ToC – certyfikacja Green/Black Belt” składa się z dwunastu dni zajęć pogrupowanych w tematyczne moduły:

 • Moduł 1: Wprowadzenie do lean w Procesach Usługowych
 • Moduł 2 Oczekiwania klienta ‒ zrozumienie wartości i wspólne cele
 • Moduł 3: Kompleksowa analiza procesów biznesowych
 • Moduł 4: Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Moduł 5: Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych
 • Moduł 6: Przywództwo i zaangażowanie pracowników.

Szkolenie prowadzone jest przez profesjonalnych trenerów, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu koncepcji lean w obszarach usługowych. Dokładają oni wszelkich starań, by przekazać uczestnikom jak najwięcej praktycznych umiejętności ‒ zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń oraz rozwiązywania case’ów. Taki sposób przekazywania wiedzy pozwala osiągnąć lepsze wyniki niż suche wykłady, przepełnione czysto teoretyczną wiedzą.

Jako korzyści płyną z uczestnictwa w szkoleniu „Lean Management & ToC – certyfikacja Green/Black Belt”? Osoby, które zdecydują się na udział w zajęciach:

 • zdobędą kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania procesami
 • poznają ponad trzydzieści narzędzi oraz technik LEAN in Services, które pomogą zwiększać efektywność operacyjną
 • dowiedzą się, w jaki sposób skutecznie zarządzać zmianami i jak stworzyć w firmie kulturę ciągłego doskonalenia
 • poznają najskuteczniejsze metody wdrożeń realizowanych zgodnie z koncepcją lean management.
Czytaj również:  PLM - narzędzie do rozwoju i zwiększenia konkurencyjności firmy

Przywództwo i zaangażowanie pracowników

Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kolejnych modułów zajęć można wykorzystać do skutecznego zarządzania ludźmi. Lean management dostarcza narzędzi, które pozwalają motywować pracowników, zwiększać ich zaangażowanie i wydajność. Skutecznemu zarządzaniu ludźmi w całości poświęcony jest szósty moduł szkolenia „Lean Management & ToC – certyfikacja Green/Black Belt”. W czasie zajęć szczegółowo omówiona zostanie rola lidera według tej koncepcji. Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania: Jak myśleć strategicznie? Jak budzić zaufanie wśród podwładnych? Czy funkcja lidera jest mierzalna? Poruszone zostaną również następujące zagadnienia:

 • Gemba coaching/mentoring – w jaki sposób przywódca może inspirować pracowników, motywować do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów?
 • Jak opracować optymalny model doskonalenia naszej organizacji?
 • Jak sprawić, by zmiany były w kulturze firmy czymś codziennym?

Harmonogram szkoleń

Kolejne moduły szkolenia „Lean Management & ToC – certyfikacja Green/Black Belt” odbywają się w centrum szkoleniowym EY w Warszawie, w budynku Focus przy al. Armii Ludowej 26. Harmonogram zajęć prezentuje się następująco:

 • Moduł 1: Wprowadzenie do lean w procesach usługowych ‒ 28‒29 listopada 2019 r.
 • Moduł 2: Oczekiwania klienta zrozumienie wartości i wspólne cele ‒ 12‒13 grudnia 2019 r.
 • Moduł 3: Kompleksowa analiza procesów biznesowych ‒ 16-17 stycznia 2020 r.
 • Moduł 4: Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów ‒ 27‒28 lutego 2020 r.
 • Moduł 5: Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych ‒ 26‒27 marca 2020 r.
 • Moduł 6: Przywództwo i zaangażowanie pracowników ‒ 23‒24 kwietnia 2020 r.
 • Realizacja projektu oszczędnościowego przez uczestnika programu ‒ od listopada 2019 r.
 • Ocena realizacji projektu i wdrożenia narzędzi lean ‒ 23‒24 kwietnia 2020 r.
 • Egzamin oraz certyfikacja ‒ 23‒24 kwietnia 2020 r.

Uczestnicy szkolenia mogą zdobyć jeden z tytułów: Expert LEAN in Services, LEAN Six Sigma GREEN BELT lub LEAN Six Sigma BLACK BELT. Warunkiem jest ukończenie wszystkich sześciu modułów szkolenia oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego. Ponadto:

 • do uzyskania Dyplomu Expert LEAN in Services konieczne jest zrealizowanie własnego projektu, który zostanie pozytywnie oceniony przez trenerów EY Academy of Business
 • do uzyskania Dyplom LEAN Six Sigma GREEN BELT konieczne jest zrealizowanie własnego projektu, który przyniesie minimum 25 000 zł oszczędności w skali roku
 • do uzyskania dyplomu LEAN Six Sigma BLACK BELT konieczne jest zrealizowanie własnego projektu, który przyniesie minimum 100 000 zł oszczędności w skali roku.

Wszystkie informacje o szkoleniu „Lean Management & ToC – certyfikacja Green/Black Belt” dostępne są na stronie internetowej EY: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/lean-w-uslugach,174/. Znajduje się tam również formularz zgłoszeniowy on-line oraz szczegółowy cennik.