Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk zatwierdziła wybór oferty OT Logistics S.A. w przetargu na dzierżawę części portowych gruntów

Piotr Chajderowski

Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w drodze uchwały zatwierdziła wybór oferty OT Logistics S.A. w przetargu na dzierżawę, ok. 23,5 ha gruntu zlokalizowanego na terenie Portu wraz m.in. z częścią Pirsu Rudowego. Decyzja Rady Nadzorczej jest konsekwencją uznania w maju br. przez Komisję Przetargową oferty szczecińskiej spółki transportowo-logistyczno-spedycyjnej, jako najkorzystniejszej spośród rozpatrywanych propozycji oraz zatwierdzenia tego wyboru przez Zarząd ZPMG S.A. Jeśli prowadzone negocjacje zakończą się sukcesem to po podpisaniu z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk umowy dzierżawy, na terenie położonym między terminalem kontenerowym „DCT”, a Terminalem Suchych Ładunków Masowych „Portu Północnego”, możliwa będzie obsługa wszystkich ładunków z wyłączeniem ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Bardzo się cieszę z tej decyzji Rady Nadzorczej. Otwiera nam ona drogę do negocjacji z Zarządem Portu i znacznie przybliża nas do realizacji planów zakładających wielomilionowe inwestycje w tej części Portu Gdańskiego w ciągu najbliższych lat – mówi Piotr Chajderowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A.