Rafako czeka na układ PBG z wierzycielami. Raciborska fabryka kotłów planuje emisję akcji, by sfinansować realizację zamówień

0
Rafako czeka na układ PBG z wierzycielami. Raciborska fabryka kotłów planuje emisję akcji, by sfinansować realizację zamówień

CEO Magazyn Polska

Należące do PBG Rafako zamierza wyemitować akcje o łącznej nominalnej wartości 30 mln zł, by sfinansować realizację zamówień. Spółka ma dobre wyniki i pełny portfel zamówień na najbliższe lata, a jej głównym problemem jest przesuwający się w czasie termin zawarcia układu z wierzycielami przez jej właściciela.

– Uchwała emisyjna, którą zarząd spółki podjął w ubiegłym tygodniu, ma związek z rok temu podjętą przez nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwałą dającą zarządowi instrument w postaci możliwości skorzystania z emisji kapitału w ramach kapitału docelowego mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Agnieszka Wasilewska-Semail prezes Rafako. I taką decyzję podjęliśmy.

Zarząd Rafako podjął uchwałę o emisji ponad 15 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Mają one zostać zaoferowane akcjonariuszom spółki posiadającym co najmniej 10 proc. udziałów w niej, a w przypadku braku chętnych nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej. Akcje mają mieć wartość nominalną 2 zł.

Głosowanie nad układem PBG z wierzycielami odbędzie się w sierpniu, a decyzja w tej sprawie zapadła dopiero 18 maja. Spółce Rafako, której należące do PBG akcje mają gwarantować wierzycielom tej spółki, że wywiąże się ona z układu, utrudniało to sprawne działanie. Pierwotny, wyznaczony w lutym na koniec kwietnia termin został wcześniej anulowany. Stad podjęta 13 maja decyzja o emisji.

Nie był znany termin głosowania nad układem naszej spółki matki, a to blokuje pewne procesy po naszej stronie tłumaczy Agnieszka Wasilewska-Semail. Blokuje to przede wszystkim procesy związane z docelowym miksem finansowym, który spółka musi mieć określony z racji tego, że działamy na rynku bardzo konkurencyjnym i żeby tej konkurencji sprostać, musimy mieć też adekwatne możliwości finansowe.

Początkowo Rafako zamierzało ogłaszać emisję dopiero, gdy znany będzie termin głosowania nad układem w PBG. Można bowiem oczekiwać, że decyzje o zwiększeniu zaangażowania w Rafako akcjonariusze będą chcieli podejmować dopiero, gdy wyklaruje się sytuacja głównego udziałowca.

Niemniej jednak te procesy się na tyle wydłużyły, że jako zarząd musieliśmy niezależnie od tych procesów podjąć decyzję o tym, że instrument w postaci skorzystania z finansowania z rynku kapitałowego jest przez nas bardzo mocno rozważany – podkreśla prezes Agnieszka Wasilewska-Semail z Rafako. To jest podłoże decyzji z ubiegłego tygodnia. Jeśli chodzi o harmonogram, to możemy powiedzieć, że na ten moment trwają prace nad prospektem emisyjnym. I oczywiście będziemy komunikować wszystkie terminy, które będą się pojawiały tak szybko, jak to będzie tylko możliwe ze względu na wymogi dotyczące informacji do rynku kapitałowego.

Rafako w I kwartale miało ponad 280 mln zł przychodów, o 52 proc. więcej niż przed rokiem. Zysk netto spółki spadł o 1,2 mln zł, sięgając 2,3 mln. Firma tłumaczy, że wynikało to z konieczności zapłacenia 2,2 mln zł podatku od sprzedaży spółki FMP.