Ramon Laguarta dyrektorem generalnym PepsiCo

0

Firma PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) („PepsiCo”) podała dziś informację o jednogłośnym wyborze przez Radę Dyrektorów spółki Ramona Laguarty (54 lata) na następcę Indry K. Nooyi (62 lata) na stanowisku Dyrektora Generalnego. Swoją funkcję Nooyi sprawować będzie do 3 października br., ustępując po 24 latach pracy w koncernie, w tym po 12 latach na stanowisku Dyrektor Generalnej. Funkcję Prezesa sprawować będzie do początku 2019 r., co zagwarantuje płynne objęcie sterów firmy  przez nowego szefa. Ramon Laguarta zostanie ponadto członkiem Rady Dyrektorów, ze skutkiem na  3 października 2018 r..

Pod przewodnictwem Indry K. Nooyi firma PepsiCo osiągnęła  wymierne wyniki finansowe:

  • Od 31 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2017 r. całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy wyniosła 162%;
  • Od początku roku 2006 do końca roku 2017 całkowita stopa zwrotu środków pieniężnych dla akcjonariuszy wypłacana za pośrednictwem dywidend lub odkupu akcji wyniosła 79,4 mld USD;
  • Niemal potrojona została wartość dywidendy na akcję, która wzrosła z 1,16 USD w roku 2006 do 3,17 USD w roku 2017, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu na poziomie prawie 10%;
  • Przychody netto koncernu wzrosły z 35 mld USD w roku 2006 do 63,5 mld USD w roku 2017, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu na poziomie 5,5%.
Indra K. Nooyi - PepsiCo
Indra K. NooyiPepsiCo

Kierowanie PepsiCo to z pewnością największy zaszczyt, jaki mi przypadł w udziale w całym moim życiu. Jestem niezmiernie dumna ze wszystkiego, co osiągnęliśmy w minionych 12 latach, wzmocnić pozycje PepsiCo nie tylko wśród akcjonariuszy, ale wśród  wszystkich interesariuszy w społecznościach w których działamy ,– powiedziała Indra Nooyi. „Dorastając w Indiach nigdy nie myślałam że kiedyś będę miała okazję stać u steru tak niezwykłej spółki. Kierując się naszą filozofią „Działanie ze świadomością celu” (Performance with Purpose), czyli dostarczając zrównoważone wyniki poprzez tworzenie bardziej odżywczych produktów, ograniczając nasz wpływ na środowisko i wspierając społeczności, w których działamy – byliśmy w stanie uzyskać bardziej znaczący wpływ na życie ludzi, niż kiedykolwiek wydawało mi się to możliwe. Dziś PepsiCo zajmuje niezwykle silną pozycję, zapewniającą dalszy trwały rozwój. Najlepsze dni koncernu dopiero nadchodzą”.

Czytaj również:  W ciągu najbliższych 2 lat aż 70 proc. firm na świecie spodziewa się dezinwestycji

Ramon Laguarta to właściwa osoba by  osiągać  kolejne sukcesy. To znakomity menedżer, dysponujący odpowiednio długim doświadczeniem w obszarze rozwoju przedsiębiorstw. Posiada doskonałą orientację w zakresie zmieniających się preferencji konsumentów oraz innych istotnych trendów, jakie mają miejsce na całym świecie – dowiódł, że znakomicie poradzi sobie z tymi zadaniami. W procesie zarządzania firmą Ramon był niezwykle ważną osobą – jestem przekonana, że pod jego przewodnictwem PepsiCo osiągnie kolejne szczyty ” – dodała Indra Nooyi .

Wypowiadając się w imieniu Rady Dyrektorów PepsiCo,  przewodniczący Rady Ian Cook powiedział: „Przez ostatnie 12 lat na stanowisku Dyrektor Generalnej i Prezes koncernu Indra dowiodła niezwykłych umiejętności przywódczych, służąc za przykład odpowiedzialnego zarządzania korporacyjnego w XXI wieku nie tylko w naszej branży, ale i poza nią”.