Raport Manpower: nastąpi wzrost zatrudnienia w transporcie, logistyce, komunikacji oraz instytucjach sektora publicznego

praca biuro pracownik

Transport, logistyka, komunikacja oraz instytucje sektora publicznego – to branże, które według Barometru Manpower będą zatrudniać w III kwartale. Optymizm pracodawców co do planów zatrudnienia w kolejnych miesiącach jest jednak dość ostrożny. Zwiększenie liczby pracujących przewiduje tylko 16 proc. przebadanych firm, 9 proc. zamierza redukować etaty, a 72 proc. nie planuje zmian personalnych.

Widzimy lekkie ożywienie na rynku pracy, ponieważ po raz pierwszy od roku prognozy są pozytywne, czyli firmy będą bardziej nastawione na zwiększanie zatrudnienia. To oznacza, że mamy większą liczbę firm, które będą zwiększać zatrudnienie niż tych, które będą zatrudnienie redukować – tłumaczy Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower w Polsce, firmy, która przygotował kolejny raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

Z badania wynika, że największy optymizm pracodawców widoczny jest w sektorze Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+10 proc). Umiarkowanie optymistyczną prognozę odnotowano natomiast dla branż Instytucje sektora publicznego (+6 proc.), Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (+4 proc.) oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi (+3 proc.).

Jednocześnie prognozy dotyczące zatrudnienia w sektorach Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-5 proc.) oraz Produkcja przemysłowa (-3 proc.), pozostają ujemne już czwarty kwartał z rzędu. Mimo to sytuacja w nich nie pogarsza się i jest stabilna.

– Po Euro 2012 zaczęliśmy obserwować spadki prognoz, wciąż są negatywne. Niestety na trzeci kwartał, który zwykle jest dobrym sezonem dla budownictwa, nie mamy dobrych informacji: firmy budowlane będą cały czas bardziej nastawione na zwalnianie niż zatrudnianie – tłumaczy Janas.

Najgorsze prognozy zatrudnienia odnotowano w sektorze wydobywczym i kopalniach (-15 proc.) – one również są ujemne od czterech kwartałów. Prognoza zatrudnienia dla sektora Handel (detaliczny i hurtowy) wynosi natomiast 0 proc., co oznacza, że w trzecim kwartale nie będzie tam nowych etatów, ale nie będzie też zwolnień.

Tym, co może napawać optymizmem jest fakt, że istnieje wiele zawodów, których nie dotyczą problemy związane z zatrudnieniem. Szanse na rynku pracy mają też osoby bez doświadczenia.

– Obserwując trendy na rynku widzimy, że spośród najbardziej poszukiwanych, a jednocześnie cały czas brakujących zawodów, powtarza się temat wyspecjalizowanych kwalifikacji: specjalistów IT, inżynierów, techników, również kierowców, co z kolei jest dosyć spójne z tym, że logistyka i transport najchętniej zatrudnia w tej chwili na rynku – wymienia Iwona Janas. – Jest też bardzo duże zainteresowanie osobami po studiach i osobami, które nie mają doświadczenia.

W ujęciu kwartalnym prognoza zatrudnienia wzrosła w trzech z sześciu badanych regionach Polski. Najwyższy wzrost optymizmu wobec drugiego kwartału odnotowano w regionie Północnym (o 4 proc.), a następnie w Południowym i Północno-Zachodnim (o 3 proc. dla obu). W regionie Wschodnim prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, natomiast w Centralnym spadła o 5 punktów procentowych. Nie zmieniły się natomiast plany pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego.

Zdaniem Iwony Janas, optymizm pracodawców, choć w skali kraju umiarkowany, może sugerować, że coś pozytywnego zaczyna dziać się na rynku pracy.

– Załóżmy, że jest to pierwszy sygnał pewnego trwałego polepszenia – dodaje.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. ManpowerGroup jest firmą doradczą na rynku pracy. W Polsce od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów do pracy za pośrednictwem 40 agencji pracy w 25 miastach.