Raport: Najlepsze miasta dla seniorów 2019

emeryt

Nasze społeczeństwo starzeje się. Według danych GUS w 2018 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,41 mln. W tej grupie było ponad 9 mln osób w wieku 60+, które stanowiły prawie ¼ ogółu społeczeństwa. To znacząca grupa Polaków, która z roku na rok rośnie w siłę. Szacuje się, że jeśli nic się nie zmieni, w 2050 r. liczba osób w wieku 60+ będzie wynosić 13,7 mln, czyli ponad 40% społeczeństwa. Jak zatem powinny wyglądać miasta przyjazne osobom w wieku 60+? Co jest istotne dla seniorów? Gdzie seniorom żyje się najlepiej?

Chcąc podjąć próbę odpowiedzi na te pytania, staraliśmy się stworzyć kompleksowy raport, który pokazałby możliwości, jakie konkretne miasta – ujęte w raporcie – oferują osobom starszym.

Opracowując zestawienie pod uwagę wzięliśmy wszystkie miasta, będące stolicą województw, a także w przypadku woj. lubuskiego i kujawsko-pomorskiego – ośrodki pełniące podobne role. Łącznie przeanalizowaliśmy 18 miast i stworzyliśmy ranking, oceniając ich ofertę dla osób w wieku 60+.

Raport iKalkulator.pl pokazuje, że miasta coraz więcej uwagi poświęcają tej grupie społecznej. Organizowanych jest wiele akcji skierowanych do seniorów, przystosowywana jest przestrzeń publiczna i transport miejski na potrzeby tej grupy społecznej. Chcąc pokazać, jak miasta dbają o swoich seniorów, każdemu z nich poświęciliśmy osobne opracowanie.

Metodologa

Raport iKalkulator.pl został stworzony na podstawie wyników ankiet przesłanych przez urzędy miast uwzględnionych w opracowaniu, a także naszą własną analizę oferowanych rozwiązań. W opracowaniu wzięliśmy pod uwagę także dane GUS, Policji, NBP dotyczące dostępu do zieleni miejskiej, przestępczości czy średniej ceny mieszkania, a także informacje o cenach miesięcznych biletów komunikacji miejskiej ze stron poszczególnych miast.

W raporcie uwzględniliśmy takie kategorie jak: komfort życia, aktywizacja seniorów, działania władz na rzecz seniorów i koszty życia. Kategorie zostały podzielone na podkategorie. W każdej maksymalnie można było uzyskać 9 pkt., a minimalnie – 0,5 pkt lub 0 – w przypadku, gdy miasto nie spełniało żadnego z warunków. Inaczej oceniana była podkategoria Finansowanie badań, gdzie punktowane było każde badanie. Suma wszystkich punktów z każdej podkategorii dała nam ostateczne wyniki. Tak powstał ranking Najlepsze miasta dla seniorów 2019.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Na pierwszym miejscu rankingu Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019, stworzonego przez iKalkulator.pl, znalazł się Poznań. Jednak tuż za nim jest Kraków, który zdobył jedynie 0,5 pkt mniej i Bydgoszcz, która straciła tylko 1 pkt do lidera zestawienia. O tym, jak wyrównana była rywalizacja, świadczy fakt, że pierwsze sześć miejsc zestawienia dzieli różnica jedynie 3,5 pkt.! Jak wypadły miasta w poszczególnych kategoriach?

KOMFORT ŻYCIA

W tej kategorii wzięliśmy pod uwagę następujące aspekty: bezpieczeństwo, dostępność opieki zdrowotnej, transportu publicznego i terenów zielonych.

  • Bezpieczeństwo

W przypadku pierwszego kryterium skupiliśmy się na danych GUS na temat liczby przestępstw stwierdzonych przez Policję przeciwko życiu i zdrowiu na 1 000 mieszkańców. Do tego typu przestępstw zaliczają się m.in.: pobicia, zabójstwa, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W 2018 r. w 18 miastach, które uwzględniliśmy w naszym rankingu, doszło łącznie do 498 624 takich przestępstw. Które miejscowości mogą pochwalić się najmniejszym odsetkiem podobnych przestępstw?

Jak wynika z danych GUS, najbezpieczniej mogą czuć się mieszkańcy Bydgoszczy (1 miejsce w rankingu bezpieczeństwa), Olsztyna (2 miejsce) i Krakowa (3 miejsce).  Z kolei najwięcej przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu stwierdzonych przez Policję jest w Katowicach. Niewiele lepiej jest w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Białymstoku.

Miejsce Miasto Liczba przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu stwierdzonych przez Policję na tys. mieszkańców
1 Bydgoszcz 0,29
2 Olsztyn 0,35
3 Kraków 0,38
4 Toruń 0,43
5 Warszawa 0,47
6 Wrocław 0,48
7 Rzeszów 0,49
8 Poznań 0,56
9 Szczecin 0,58
10 Lublin 0,59
11 Gdańsk 0,6
12 Łódź 0,62
13 Opole 0,65
14 Kielce 0,67
15 Białystok 0,74
16 Zielona Góra 0,76
17 Gorzów Wlkp. 0,83
18 Katowice 1,01

Źródło: GUS

  • Dostępność opieki medycznej

To jedna z ważniejszych kategorii tego zestawienia, mająca wpływ na komfort życia seniorów. I choć stan służby zdrowia pozostawia wiele do życzenia i jest przedmiotem burzliwych dyskusji, to dostępność odpowiedniej opieki medycznej w miejscu zamieszkania jest nie do przecenienia.

Analizując ten aspekt sprawdziliśmy, jak wygląda stan dostępu do szpitali, przychodni geriatrycznych, POZ, punktów nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz domów opieki społecznej w poszczególnych miastach. Liczbę danych placówek podzieliliśmy przez liczbę mieszkańców w wieku 60+ danego miasta. W każdej podkategorii przydzieliliśmy punkty. Po ich podsumowaniu powstał ranking główny opieki medycznej, na podstawie którego przyznaliśmy punkty końcowe od 0,5 do 9 pkt, które zostały wliczone do klasyfikacji generalnej raportu. I tak: pierwsze miejsce zajął Olsztyn. Tuż za liderem uplasowały się Katowice, a na trzecim miejscu Kraków.

Miejsce Miasto
1 Olsztyn
2 Katowice
3 Kraków
4 Łódź
5 Białystok
6 Toruń
7 Lublin
8 Opole
9 Poznań
10 Rzeszów
11 Bydgoszcz
11 Szczecin
12 Wrocław
13 Gdańsk
13 Kielce
13 Warszawa
13 Gorzów Wlkp.
14 Zielona Góra
  • Dostępność transportu publicznego

Zapytaliśmy także miasta o transport publiczny. Sprawdziliśmy, ile linii autobusowych i/lub tramwajowych funkcjonuje w mieście, jak wygląda ich dostępność w przeliczeniu na jedną osobę w wieku 60+, czy komunikacja publiczna dociera do każdego rejonu miasta, a także jakie udogodnienia dla osób starszych przygotowało miasto. Jako główny czynnik przyjęliśmy wielkość taboru komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańców 60+.

Z naszej analizy wynika, że obecnie wiele miast dba o dostosowanie transportu publicznego do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych czy też z dziećmi, co zasługuje na pochwałę. W każdym z miast, które znalazły się w naszym zestawieniu, tabor jest sukcesywnie wymieniany i unowocześniany. W większości w środkach transportu znajdują się specjalnie  oznaczone miejsca dla osób uprzywilejowanych, dodatkowo przystosowane do potrzeb seniorów – są osadzone niżej lub wyżej, tak aby możliwe było swobodne wstawanie i siadanie – obok nich znajduje się tzw. ciepły guzik. W środkach transportu stosowane są zapowiedzi głosowe przystanków, a także tzw. przyklęk autobusu, czyli obniżenie części podłogi od strony drzwi, aby zmniejszyć różnicę między nią a krawężnikiem na przystanku i tym samym ułatwić wysiadanie z tego środka transportu.

Pod względem dostępności komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańców 60+ najlepiej jest: w Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim i Opolu, a najgorzej w Bydgoszczy i Łodzi. Jednak należy podkreślić, że wszystkie analizowane miasta są na zbliżonym poziomie i na bieżąco wprowadzają nowe udogodnienia dla osób starszych oraz zwiększają tabor.

Miejsce Miasto Liczba linii autobusowych/tramwajowych Liczba osób 60+ przypadająca na 1 linię komunikacji miejskiej
1 Katowice 121 653
2 Gorzów Wlkp. 44 747
3 Rzeszów 62 751
4 Kielce 63 905
5 Kraków 204 930
6 Poznań 151 981
7 Olsztyn 42 1071
8 Zielona Góra 33 1131
9 Szczecin 93 1171
10 Toruń 42 1213
11 Lublin 69 1330
12 Białystok 47 1453
13 Gdańsk 83 1488
14 Opole 23 1573
15 Warszawa 298 1611
16 Wrocław 104 1692
17 Łódź 78 2179
18 Bydgoszcz 46 2200
  • Tereny zielone

W przypadku dostępności terenów zielonych, jako podstawowy wskaźnik wzięliśmy pod uwagę dane GUS z 2018 r. na temat procentowego udziału parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni miasta ogółem (bez udziału lasów). Aby pokazać całościowy ogląd na zieleń miejską, poprosiliśmy miasta o przesłanie danych dotyczących liczby parków i skwerów znajdujących się na ich terenie, a także dostępności siłowni plenerowych. Zieleń to ważny czynnik poprawiający komfort życia każdego z nas. To tu można odpocząć w upalne dni, pospacerować, spotkać się ze znajomymi czy zadbać o swoją kondycję, ćwicząc na siłowni plenerowej. Które miasto prezentuje się najlepiej pod tym względem? Jak pokazują dane GUS, wśród miast wojewódzkich, które uwzględniliśmy w naszym zestawieniu, Bydgoszcz jest tym, które może pochwalić się największym udziałem parków i zieleni osiedlowej. Na kolejnym miejscu znalazł się Wrocław i Warszawa. Najgorzej sytuacja wygląda w Zielonej Górze.

Miejsce Miasto Liczba parków/skwerów w mieście Czy w każdej dzielnicy znajduje się ogólnodostępny park/skwer i siłownia plenerowa: Czy są siłownie plenerowe, ile? Procentowy udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem (2018 r.) wg danych GUS
1 Bydgoszcz 112 tak tak, 31 7,6
2 Wrocław 228 tak tak 7,0
3 Warszawa 86 parków tak tak, 308 6,4
4 Łódź 104 tak tak, 42 5,7
5 Kraków 70 nie tak, 17 5,5
6 Lublin 8 parków, kilkadziesiąt skwerów i zieleńców tak tak, 53 5,4
7 Białystok 30 tak tak, 29 4,8
8 Gorzów Wlkp. 9 tak tak, 17 4,7
9 Olsztyn 74 tak tak, 22 4,0
10 Poznań 162 tak tak, 41 3,8
11 Toruń 39 tak tak, 63 3,4
12 Gdańsk 29 parków, zieleńce i skwery ok. 100 ha tak tak, 58 3,3
12 Katowice 93 tak tak, 35 3,3
13 Rzeszów 115 tak tak, 23 2,9
13 Kielce 14 brak informacji tak, 14 2,9
14 Szczecin 40 tak tak, 70 2,1
15 Opole brak informacji brak informacji brak informacji 2,0
16 Zielona Góra brak informacji tak tak 0,8

AKTYWIZACJA SENIORÓW

Jak wynika z badania Senior Apartments, osoby w wieku 65+ nie czują się jeszcze stare, chcą korzystać z życia na emeryturze i skupić się na swoim rozwoju. Najbardziej cenią sobie wolny czas (14,8%), lekturę (12,8%) czy realizację własnych zainteresowań (9,2%).

Obecnie jest wiele miejsc, w których seniorzy mogą wspólnie spędzać czas, rozwijać pasje czy uzyskać opiekę i wsparcie. Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku czy Domy Dziennego Pobytu dla Seniorów – to tam osoby starsze mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Jak pod tym względem wygląda oferta miast z naszego zestawienia? Bardzo dobrze. W każdej miejscowości senior znajdzie coś dla siebie. Jako główny przelicznik przyjęliśmy liczbę osób w wieku 60+ przypadającą na Klub Seniora. Jak się okazuje, najwięcej Klubów Seniora w stosunku do liczby mieszkańców w wieku 60+ jest w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, z kolei na końcu zestawienia uplasował się Białystok, który znacznie odbiega od reszty stawki.

Miejsce Miasto Czy w mieście funkcjonują Uniwersytety Trzeciego Wieku, jeśli tak – ile? Czy w mieście funkcjonują Kluby Seniora, jeśli tak – ile? Liczba osób 60+ przypadająca na 1 Klub Seniora Czy w mieście funkcjonują publiczne Domy Dziennego Pobytu dla seniorów?
1 Gdańsk TAK, 12 TAK, 71 1740 TAK
2 Wrocław TAK, 10 TAK, ok. 100 1759 TAK
3 Poznań TAK, 6 TAK, 80 1853 TAK
4 Bydgoszcz TAK, 8 TAK, ok. 50 2024 TAK
5 Opole TAK, 4 TAK, 17 2129 TAK
6 Szczecin TAK, 9 TAK, 44 2475 TAK
7 Kraków TAK, 13 TAK, 24 Kluby i 41 CAS* 2918 TAK
8 Toruń TAK, 1 TAK, 17 2997 TAK
9 Lublin TAK, 1 TAK, 23 3989 TAK
10 Zielona Góra TAK, 1 TAK, 9 4146 TAK
11 Kielce TAK, 4 TAK, 13 4386 NIE
12 Gorzów Wielkopolski TAK, 1 TAK, 5 6570 TAK
13 Łódź TAK, 12 TAK, 25 6800 TAK
14 Warszawa TAK, 21 TAK, 65 7385 TAK
15 Rzeszów TAK, 3 TAK, 5 9316 TAK
16 Olsztyn TAK, 3 TAK, 3 15000 TAK
17 Katowice TAK, 4 TAK, 5 15804 TAK
18 Białystok TAK, 1 TAK, 2 34139 TAK

* Centrum Aktywności Seniora

DZIAŁANIA WŁADZ NA RZECZ SENIORÓW

Aby sprawdzić, jak analizowane przez nas miasta, dbają o seniorów, zapytaliśmy je także o kilka kwestii, które mają wpływ na komfort życia osób starszych, m.in. o to, czy funkcjonuje u nich Karta Seniora, Miejska Rada Seniorów, Centrum Aktywności Seniora, a także jakie działania skierowane do tej grupy społecznej finansuje dane miasto.

Z naszej analizy wynika, że osoby w wieku 60+ nie mogą narzekać na nudę czy brak opieki. W miastach dostępne są różnego rodzaju zajęcia – nie tylko sportowe czy artystyczne, ale też podnoszące kompetencje, np. z obsługi komputera, języka angielskiego. Oprócz tego różnego rodzaju działania wspomagające, jak bezpłatne badania, szczepienia przeciw grypie, konsultacje z lekarzami, czy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Senior może liczyć także na bezpłatną pomoc w domowych naprawach czy też darmowe usługi taksówkarskie.

Wśród miast, które wyróżniają się pod tym względem, znalazły się:  Poznań, Wrocław i Szczecin, które zdobyły największą liczbę punktów. Na końcu stawki znalazł się Gorzów Wielkopolski. Maksymalnie można było uzyskać 9 pkt, udogodnienia oferowane przez miasto były oceniane przez redakcję od 0 do 4 pkt.

Wśród  działań dofinansowywanych przez miasta, które szczególnie zwróciły nasza uwagę, były:

  • szczeciński program „Starość? Też mnie to czeka”, zajęcia z wykorzystaniem symulatora i kombinezonu starości prowadzone w szkołach i jednostkach pomocy społecznej; studia na Medycznym Uniwersytecie Seniora czy też program Posiłki dla seniorów – zapewnienie gorącego posiłku dla seniora wraz z dowozem do miejsca zamieszkania;
  • powołanie Zespołu ds. Geriatrii i Opieki Długoterminowej w ramach Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej;
  • łódzki projekt opieki wytchnieniowej polegający na tym, że osoba starsza, niesamodzielna może przebywać kilka godzin w placówce np. DPS, pod profesjonalną opieką, zaś w tym czasie jej codzienny opiekun załatwia niezbędne sprawy lub po prostu odpoczywa;
  • projekt Wrocławska Szmaragdowa Karta Seniora, która umożliwia nieodpłatne usługi realizowane w mieszkaniu seniora: bezpłatnego strzyżenia i czesania, pedicure, manicure, optometrysty: kontroli wzroku, w tym zaćmy, kontroli ciśnienia oczu, wykonania jednej pary okularów (do czytania lub chodzenia), kontroli słuchu.
  • Finansowanie badań

Według danych ZUS,  w marcu 2019 r. średnia emerytura wyniosła 1 885 zł netto, a najczęściej wypłacane świadczenie było w kwocie ok. 1 440 zł netto. Jak widać polscy seniorzy muszą mądrze wydawać swoje pieniądze, dlatego wszelkie działania władz, mające na celu dofinansowanie badań dla tej grupy społecznej, są niezwykle ważne. Jak ten aspekt wygląda wśród analizowanych przez nas miast? Za każde badanie finansowane przez miasto przydzielaliśmy 0,5 pkt. W tej dziedzinie przoduje Kraków i Katowice, a także  Rzeszów i Poznań – te miasta finansują najwięcej badań dla seniorów. Na końcu stawki znalazły się Gorzów Wielkopolski i Olsztyn, które obecnie nie finansują tej formy pomocy.

Miejsce Miasto Finansowane/dofinansowywane programy/badania
1 Kraków szczepienia przeciw grypie dla osób 65+, program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy; prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego; program profilaktyki i leczenia NTM dla kobiet z problemami uroginekologicznymi; profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)
1 Katowice szczepienia przeciw grypie, pomiar poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy TSH, badanie sprawności pamięci, fizycznej czy też wzroku i słuchu oraz zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niesprawnością ruchową
2 Rzeszów badania w ramach programu: profilaktyki raka jelita grubego dla osób 40+; wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C; profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla osób 70+; profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 dla osób 40+; badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2 powyżej 45 roku życia; szczepień przeciwko grypie
2 Poznań mammografia, badanie poziomu PSA, retinopatia cukrzycowa, wykrywanie chorób układu krążenia, szczepienia przeciw grypie, rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób 65+
3 Toruń szczepienia przeciw grypie; program przeciwdziałania upadkom; w ramach wydarzeń skierowanych do seniorów badania w kierunku osteoporozy, spirometria; program „Kuźnia zdrowia” – grupa wsparcia dla osób z otyłością w wieku senioralnym, w ramach której są m.in. pomiary BMI
4 Łódź szczepienia przeciw grypie dla osób 65+, kompleksowe bilanse dla kobiet do 65 roku życia oraz mężczyzn do 70 roku życia; bezpłatne rehabilitacje i konsultacje lekarzy
5 Warszawa szczepienia przeciw grypie dla osób 65+, program opieki zdrowotnej nad kombatantami, program promocji zdrowia „Aktywny Senior”
5 Szczecin szczepienia przeciw grypie dla osób 65+, rehabilitacja ruchowa i opieka psychologiczna
6

 

Opole program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy; szczepienia przeciw grypie dla osób 65+
7 Gdańsk Szczepienia przeciw grypie
7 Lublin szczepienia przeciw grypie dla osób 65+
7 Kielce szczepienia przeciw grypie dla osób 55+
7 Bydgoszcz szczepienia przeciw grypie dla osób 65+
7 Białystok szczepienia przeciw grypie dla osób 60+
7 Wrocław Szczepienia przeciw grypie
7 Zielona Góra szczepienia przeciw grypie dla osób 65+
8 Gorzów Wlk. nie finansuje
8 Olsztyn nie finansuje

KOSZTY  ŻYCIA- ceny biletów ztm i teatrów, ulgi, ceny nieruchomości

  • Komunikacja miejska – bilety i ulgi

Jak kształtują się ceny biletów komunikacji miejskiej i kto może liczyć na jakie ulgi? W naszym zestawieniu sprawdzaliśmy, które miasta oferują bezpłatne bilety dla seniorów i od jakiego wieku, czy i jakie ulgi proponują oraz jak kształtuje się cena normalnego biletu miesięcznego. To wszystko złożyło się na pozycję danego miasta w rankingu – przy czym głównym kryterium było 100% dofinansowanie do biletów.

W naszym zestawieniu najlepiej wypadała oferta Bydgoszczy, Torunia i Lublina. Te trzy miasta jako jedyne oferują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską już dla osób w wieku 65+. Tuż za nimi jest Wrocław, gdzie obecnie z darmowej komunikacji mogą korzystać osoby w wieku 68+ i co roku ta poprzeczka wiekowa obniża się, by w 2022 osiągnąć pułap 65+. W pozostałych miastach z bezpłatnego transportu publicznego mogą cieszyć się osoby w wieku 70+. Przy czym w niektórych ośrodkach wprowadzane są dodatkowe ulgi, jak Bilet Seniora, który jest bardzo atrakcyjną opcją – jak np. w Warszawie i Poznaniu, gdzie kosztuje jedynie 50 zł rocznie.

Miejsce Miasto Bezpłatna komunikacja Inne ulgi Cena biletu mies. normalnego (w zł)
1 Bydgoszcz dla osób 65+ emeryci – 50% zniżki (kobiety w wieku 55+, mężczyźni – 60+) 74
2 Toruń dla osób 65+ emeryci i renciści – zniżka 50% 84
3 Lublin dla osób 65+ emeryci i renciści – zniżka 50% 92
4 Wrocław dla osób 68+* emeryci i renciści – zniżka 50% 90
5 Warszawa dla osób 70+ Bilet Seniora dla osób 65+: 50 zł za rok; emeryci i renciści – zniżka 50%; 110
6 Poznań dla osób 70+ Bilet Seniora dla osób 65+: 50 zł za rok; emeryci i renciści – zniżka 50% 115
7 Białystok dla osób 70+ Bilet Seniora w ramach Karty aktywnego Seniora** – 120 zł za rok; emeryci – zniżka 50%, 80
8 Gorzów Wlkp. dla osób 70+ Seniorzy 65+: bilet w cenie 29 zł miesięcznie; emeryci 60+ i renciści, ich współmałżonkowie, na których otrzymują dodatek oraz osoby uprawnione do renty socjalnej – zniżka 50%. 92
9 Kielce dla osób 70+ Osoby 60+ z Ogólnopolską Kartę Seniora i emeryci – zniżka 50% 90
10 Zielona Góra dla osób 70+ emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których wypłacany jest dodatek rodzinny – zniżka 50% 60
11 Kraków dla osób 70+ emeryci i renciści – zniżka 50% 69***
12 Olsztyn dla osób 70+ emeryci i renciści – zniżka 50% 80
12 Rzeszów dla osób 70+ emeryci – 48 zł bilet miesięczny 80
13 Opole dla osób 70+ emeryci i renciści – zniżka 50% 88
14 Łódź dla osób 70+ emeryci i renciści – zniżka 50% 90
15 Katowice dla osób 70+ emeryci i renciści 60+ – zniżka 50% 93
16 Gdańsk dla osób 70+ emeryci i renciści – zniżka 50% 94
17 Szczecin dla osób 70+ osoby w wieku 67+ – zniżka 50%; emeryci (kobiety w wieku 55+, mężczyźni – 60+) i renciści – zniżka 50% 100

* Z każdym rokiem limit wieku będzie się zmniejszał – w styczniu 2022 osoby w wieku 65+ będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji

** Bilet Seniora w ramach Karty Dla osób 60+, których dochód jest niższy niż kryterium dochodowe obowiązujące przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej

*** Cena Biletu Mieszkańca

  • Ceny nieruchomości

Pod względem cen mieszkań najlepsza sytuacja jest w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie za m2 mieszkania w czerwcu 2019 r. należało zapłacić  średnio 4 220 zł i w Zielonej Górze – gdzie kosztował on 4 496 zł. Dla porównania w najdroższym mieście w zestawieniu – czyli w Warszawie – za m2 nieruchomości średnio musimy zapłacić ponad dwa razy więcej niż w Gorzowie – aż 8 932 zł.

Średnia cena transakcyjna za m2 nieruchomości w II kwartale 2019 r.

Miejsce Miasto Średnia cena za  m2 w zł
1 Gorzów Wielkopolski 4220*
2 Zielona Góra 4496
3 Kielce 5020
4 Opole 5186
5 Rzeszów 5523
6 Toruń 5602*
7 Białystok 5620
8 Olsztyn 5757
9 Lublin 5852
10 Łódź 5853
11 Bydgoszcz 5930
12 Katowice 6275
13 Szczecin 6478
14 Poznań 7061
15 Wrocław 7435
16 Kraków 7775
17 Gdańsk 8288
18 Warszawa 8932

 

Opracowanie na podstawie raportu Narodowego Banku Polskiego, a także w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego i Torunia  – sonarhome.pl

*Szacowana cena za m² na podstawie danych z serwisu sonarhome.pl, dane za czerwiec 2019

  • Rozrywka – ceny teatrów

Opole, Kielce i Szczecin to miasta, w których seniorzy najmniej zapłacą za wstęp do teatrów. Średnia cena biletu z uwzględnieniem ewentualnych zniżek kosztuje tu ok. 22 zł. Nieznacznie więcej trzeba zapłacić w Gorzowie Wielkopolskim  czy Białymstoku. Za dostęp do tej formy kultury najdrożej zapłacimy w stolicy – gdzieś średnia cena biletu wynosi 57,5 zł, a także w Krakowie i Łodzi (43,75 zł).

W zależności od spektaklu i usytuowania miejsca cena biletu wzrasta, dlatego wyliczając średnią, przyjęliśmy jedno kryterium – bilety dotyczyły miejsc na parterze w jednym z pierwszych rzędów.

Miejsce Miasto Średnia cena biletu (w zł)
1 Opole 21,5
1 Kielce 21,5
2 Szczecin 21,75
3 Olsztyn 22,5
4 Gorzów Wielkopolski 25
5 Białystok 27
6 Gdańsk 29,5
7 Zielona Góra 30
8 Lublin 30,5
9 Poznań 31,25
10 Bydgoszcz 31,5
11 Rzeszów 35,5
12 Toruń 36
13 Katowice 37,5
14 Wrocław 39,25
15 Łódź 43,75
15 Kraków 43,75
16 Warszawa 57,5

PODSUMOWANIE

Raport Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019 iKalkulator.pl pokazuje, że tak naprawdę polskie miasta coraz częściej zdają sobie sprawę, że nasze społeczeństwo się starzeje i już jego ¼ stanowią seniorzy. Dlatego wiele ośrodków miejskich inwestuje w infrastrukturę i dostosowuje ją do potrzeb osób starszych. Oznacza to nie tylko zakup nowych pojazdów komunikacji miejskiej czy budowę podjazdów dla wózków, obniżenie krawężników przy przejściach, odpowiednie oznakowanie ich, ale także zwiększenie liczby terenów zielonych, budowę siłowni plenerowych, które umożliwiają integrację czy tworzenie po prostu miejsc spotkań dla seniorów.

Na komfortowe miejsce do życia składa się wiele aspektów, które dla każdego mogą mieć inną ważność, priorytetowość. Dlatego tworząc raport Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019, nie różnicowaliśmy, który czynnik jest najważniejszy. Raport pokazuje, jak analizowane przez nasz 18 miast, dba o seniorów.  Można powiedzieć, że tak naprawdę poziom ten jest wyrównany – pierwsze i ostatnie miejsce zestawienia dzieli jedynie 19 pkt. Oczywiście cieszy fakt, że samorządy coraz bardziej dbają o seniorów, jednak nadal jest wiele kwestii do poprawy, jak choćby właśnie dostęp do terenów zielonych czy jakość stanu chodników i dróg, które są problematyczne nie tylko dla seniorów. Zwycięzcom rankingu gratulujemy i zachęcamy miasta do nieustannej pracy na rzecz poprawy życia seniorów.