Realizacja nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ będzie wyzwaniem dla Polski

Tylko bliska współpraca biznesu i rządu pozwoli na realizację globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

0

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjmie dziś Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r, które zastąpią dotychczasowe Milenijne Cele Rozwoju. Według ekspertów firmy doradczej Deloitte w Polsce osiągnięcie tych celów nie będzie łatwym zadaniem m. in. ze względu na ich kompleksowy zakres, który dotyczy zarówno sfery społecznej, środowiskowej, jak i gospodarczej. Choć to rządy będą odpowiedzialne za ich realizację, bez większego zaangażowania biznesu może to być trudne czy wręcz niewykonalne. W Polsce platformą współpracy sektora prywatnego i administracji publicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju jest projekt „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

Milenijne Cele Rozwoju zastąpią Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r Cele Zrównoważonego Rozwoju (z ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 r. ludziom ma się żyć lepiej, zdrowiej i bezpieczniej zarówno pod względem społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym. Od 2016 r. cele zastąpią dotychczasowe 8 celów milenijnych (MDGs), które m.in. przyczyniły się do wyprowadzenia ze skrajnego ubóstwa ponad 1 miliarda osób, eliminacji nierówności między kobietami i mężczyznami w dostępie do edukacji oraz zapewnienia 91 proc. mieszkańców świata dostępu do źródła wody pitnej. Co szczególnie istotne, SDGs będą miały bardziej uniwersalny zasięg i w większym stopniu dotyczyć także krajów wysoko rozwiniętych, a nie jak MDGs odnosić się przede wszystkim do najbiedniejszych części globu.

Realizacja SDGs w Polsce

Poszczególne Cele Zrównoważonego Rozwoju mają prowadzić do bardzo konkretnych wyników. Dlatego ich osiągnięcie będzie uzależnione od mierzenia efektów działań i pozyskiwania wiarygodnych danych. Pomimo stabilnego tempa wzrostu gospodarczego w ostatnich latach, nasz kraj nadal musi się zmierzyć z szeregiem wyzwań społecznych. Np. według celu szczegółowego SDG 1.2. Polska będzie musiała zmniejszyć co najmniej o połowę liczbę osób żyjących w ubóstwie. W 2014 r. wg GUS 2,8 mln ludzi żyło poniżej minimum egzystencji, co stanowiło 7,4 proc. całego naszego społeczeństwa. SDGs kładą też duży nacisk na zmniejszenie poziomu nierówności pomiędzy krajami oraz wewnątrz krajów. W Polsce zasypanie podziału pomiędzy tzw. Polską A i Polską B będzie wyzwaniem. Widać to chociażby po ww. wskaźniku ubóstwa, który na Warmii, Mazurach i w Świętokrzyskiem wynosi powyżej 10 proc., podczas gdy na Śląsku odsetek ten kształtuje się na poziomie 4,7 proc.

Czytaj również:  Wakacje dodatkowo rozgrzeją rynek pracy

Trudnym zadaniem dla naszego kraju będą też cele związane z przestawieniem polskiej gospodarki na bardziej zrównoważony model. Według SDGs powinniśmy do 2030 r. zapewnić powszechny dostęp do taniej, niezawodnej i zrównoważonej energii, wesprzeć zrównoważony przemysł i wprowadzić zrównoważone modele konsumpcji i produkcji