Rynek Pracy Specjalistów w II kw. 2017 roku

0

W II kwartale 2017 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 136 057 ofert pracy. Oznacza to 4% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do II kwartału ubiegłego roku. Najwięcej ofert pochodziło, podobnie jak w minionym kwartale, z branż: handel i sprzedaż, bankowość / finanse / ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Budownictwo, z niemal 18% wzrostem, okazało się liderem wzrostów w II kwartale 2017 r. Niezmiennie, pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta, ekspertów IT oraz specjalistów ds. finansów. Najwięcej ofert pracy pochodziło z województw: mazowieckiego i dolnośląskiego.

  • Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kw. 2016 r.
  • Najwięcej ofert pracy pochodziło z branży handel i sprzedaż
  • Utrzymuje się trend wzrostowy w branży budownictwo i nieruchomości – wzrost o 17% w ujęciu rok do roku oraz o 2 punkty procentowe w ujęciu kwartał do kwartału
  • Blisko 33% wzrostu zapotrzebowania na specjalistów ds. budownictwa w porównaniu do II kw. 2016 r.
  • 45% wzrostu zapotrzebowania na specjalistów ds. nieruchomości w ujęciu rok do roku
  •  Województwo mazowieckie na pierwszym miejscu z 12% wzrostem liczby ofert pracy w ujęciu rok do roku

Jakie branże zatrudniały w II kwartale 2017 r.?

Niezmiennie, największe zapotrzebowanie na pracowników pochodzi z branży handel i sprzedaż – generuje ona 17% wszystkich ofert pracy z II kwartału 2017 roku, choć II kwartał zakończyła z 9% spadkiem ofert pracy. Na drugim miejscu pod względem ogólnej liczby ogłoszeń, podobnie jak w I kwartale 2017 r., uplasowała się branża bankowość, finanse, ubezpieczenia (nieco ponad 12% wszystkich ofert pracy). Trzecią pozycję zajmuje nadal przemysł ciężki (8% wszystkich ofert pracy) z blisko 6% spadkiem rok do roku.

Na tle spadków wśród liderów zestawienia wyróżnia się branża budownictwo i nieruchomości, która jako jedyna odnotowała wzrosty w liczbie ogłoszeń w każdym z miesięcy II kwartału br. W sumie, w ujęciu rok do roku zapotrzebowanie zwiększyło się o 17%. Wzrósł także, choć nieznacznie udział ofert z tej branży w ogólnej liczbie ogłoszeń o 0,5 pp. W II kwartale obroniła się także branża IT z niemal 5% wzrostem liczby ofert pracy.Rynek Pracy Specjalistów w II kw 2017 roku

Czytaj również:  Najlepszym motywatorem pracownika IT jest on sam

Dla jakich specjalistów było najwięcej ofert w II kwartale br.?

W II kw. 2017 r. najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy byli specjaliści ds. handlu i sprzedaży (34% wszystkich ofert z drugiego kwartału), obsługi klienta – nieco ponad jedna piąta wszystkich ofert pracy oraz pracownicy IT (15% udział w ogólnej liczbie ofert). Pracodawcy poszukiwali także inżynierów, specjalistów ds. logistyki oraz pracowników produkcji.

Podobnie jak w I kwartale, zdecydowanie rosło zainteresowanie pracodawców specjalistami ds. budownictwa (o 33% w ujęciu rok do roku) oraz nieruchomości (o niemal 50%). W grupie specjalistów coraz intensywniej poszukiwanych przez pracodawców znaleźli się także inżynierowie z 15% wzrostem rok do roku oraz pracownicy produkcji z 11% wzrostem zapotrzebowania w II kwartale 2017 r (w porównaniu do II kwartału 2016 r.).

Wciąż obserwuje się także zwiększający się popyt na pracowników HR – w II kwartale 2017 roku pracodawcy skierowali do nich o 13% ofert pracy więcej niż rok wcześniej.Rynek Pracy Specjalistów w 2017 roku

W których województwach było najłatwiej o pracę?