Rynek Pracy Specjalistów w II kw. 2017 roku

Przemysław Gacek – Prezes Zarządu Grupy Pracuj

W II kwartale 2017 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 136 057 ofert pracy. Oznacza to 4% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do II kwartału ubiegłego roku. Najwięcej ofert pochodziło, podobnie jak w minionym kwartale, z branż: handel i sprzedaż, bankowość / finanse / ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Budownictwo, z niemal 18% wzrostem, okazało się liderem wzrostów w II kwartale 2017 r. Niezmiennie, pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta, ekspertów IT oraz specjalistów ds. finansów. Najwięcej ofert pracy pochodziło z województw: mazowieckiego i dolnośląskiego.

  • Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kw. 2016 r.
  • Najwięcej ofert pracy pochodziło z branży handel i sprzedaż
  • Utrzymuje się trend wzrostowy w branży budownictwo i nieruchomości – wzrost o 17% w ujęciu rok do roku oraz o 2 punkty procentowe w ujęciu kwartał do kwartału
  • Blisko 33% wzrostu zapotrzebowania na specjalistów ds. budownictwa w porównaniu do II kw. 2016 r.
  • 45% wzrostu zapotrzebowania na specjalistów ds. nieruchomości w ujęciu rok do roku
  •  Województwo mazowieckie na pierwszym miejscu z 12% wzrostem liczby ofert pracy w ujęciu rok do roku

Jakie branże zatrudniały w II kwartale 2017 r.?

Niezmiennie, największe zapotrzebowanie na pracowników pochodzi z branży handel i sprzedaż – generuje ona 17% wszystkich ofert pracy z II kwartału 2017 roku, choć II kwartał zakończyła z 9% spadkiem ofert pracy. Na drugim miejscu pod względem ogólnej liczby ogłoszeń, podobnie jak w I kwartale 2017 r., uplasowała się branża bankowość, finanse, ubezpieczenia (nieco ponad 12% wszystkich ofert pracy). Trzecią pozycję zajmuje nadal przemysł ciężki (8% wszystkich ofert pracy) z blisko 6% spadkiem rok do roku.

Na tle spadków wśród liderów zestawienia wyróżnia się branża budownictwo i nieruchomości, która jako jedyna odnotowała wzrosty w liczbie ogłoszeń w każdym z miesięcy II kwartału br. W sumie, w ujęciu rok do roku zapotrzebowanie zwiększyło się o 17%. Wzrósł także, choć nieznacznie udział ofert z tej branży w ogólnej liczbie ogłoszeń o 0,5 pp. W II kwartale obroniła się także branża IT z niemal 5% wzrostem liczby ofert pracy.Rynek Pracy Specjalistów w II kw 2017 roku

Dla jakich specjalistów było najwięcej ofert w II kwartale br.?

W II kw. 2017 r. najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy byli specjaliści ds. handlu i sprzedaży (34% wszystkich ofert z drugiego kwartału), obsługi klienta – nieco ponad jedna piąta wszystkich ofert pracy oraz pracownicy IT (15% udział w ogólnej liczbie ofert). Pracodawcy poszukiwali także inżynierów, specjalistów ds. logistyki oraz pracowników produkcji.

Podobnie jak w I kwartale, zdecydowanie rosło zainteresowanie pracodawców specjalistami ds. budownictwa (o 33% w ujęciu rok do roku) oraz nieruchomości (o niemal 50%). W grupie specjalistów coraz intensywniej poszukiwanych przez pracodawców znaleźli się także inżynierowie z 15% wzrostem rok do roku oraz pracownicy produkcji z 11% wzrostem zapotrzebowania w II kwartale 2017 r (w porównaniu do II kwartału 2016 r.).

Wciąż obserwuje się także zwiększający się popyt na pracowników HR – w II kwartale 2017 roku pracodawcy skierowali do nich o 13% ofert pracy więcej niż rok wcześniej.Rynek Pracy Specjalistów w 2017 roku

W których województwach było najłatwiej o pracę?

Pracodawcy z województwa mazowieckiego wygenerowali w II kwartale 2017 roku blisko jedną piątą wszystkich ogłoszeń. Udział ofert pracy publikowanych przez pracodawców z tego obszaru zwiększył się w ujęciu kwartał do kwartału o blisko 1,6 pp., a liczba ogłoszeń o pracę wzrosła o 12,16% w ujęciu rok do roku. Na drugim miejscu pod względem liczby ofert pracy znalazło województwo dolnośląskie, pochodziło z niego co dziesiąte ogłoszenie. Na kolejnych miejscach uplasowały się województwa: małopolskie, śląskie i wielkopolskie.

Największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników odnotowano, oprócz województwa mazowieckiego, w podkarpackim, opolskim, dolnośląskim. Niewielkie spadki, nie przekraczające 4% zaobserwowano w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim oraz świętokrzyskim.Rynek Pracy Specjalistów w II 2017 roku

Jakie firmy zatrudniały w II kwartale br.?

W II kwartale 2017 roku, co trzecie ogłoszenie pochodziło z dużych firm(zatrudniających powyżej 251 pracowników), które łącznie publikowały 42 479 ofert pracy. Z firm średnich pochodziło 38 909 ogłoszeń o pracę. Odnotowano wzrosty zapotrzebowania o blisko 10% w przypadku firm dużych oraz o 7% w średnich firmach. Firmy małe oraz mikroprzedsiębiorstwa opublikowały nieco mniej ofert pracy niż przed rokiem, ale ta zmiana nie przekraczała 3%.Rynek Pracy Specjalistów w II 2017

Komentarz Przemysława Gacka, Prezesa Zarządu Grupy Pracuj

Przemysław Gacek – Prezes Zarządu Grupy PracujZa nami kolejny kwartał wzrostów na rynku pracy. Nie były one tak spektakularne, jak w pierwszym kwartale tego roku, jednak jak wynika z naszych danych, rynek wciąż przejawia potencjał wzrostu. Jak wskazują dane Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców przygotowywanego przez Pracodawców RP ankietowani przedsiębiorcy z optymizmem patrzą w przyszłość, zakładając tworzenie nowych miejsc pracy oraz planując inwestycje. Z drugiej strony jednak ich prognozy dotyczące wzrostu zatrudnienia są ostrożne, na co wpływa wciąż deklarowana trudność w znalezieniu odpowiednich kandydatów.

 Jak pracodawcy radzą sobie z brakiem rąk do pracy? Coraz śmielej poszukują kandydatów za naszą wschodnią granicą, a szczególnie na Ukrainie. Już 34,5% pracodawców publikujących na Pracuj.pl deklaruje, że zatrudnia pracowników z tamtego regionu. W Polsce większość zawodów jest dostępnych dla obywateli z Ukrainy. Pracują zarówno w branży budowlanej, jak i produkcji czy branży elektrycznej. Coraz częściej pracują nie tylko fizycznie, ale znajdują zatrudnienie w branży IT czy HR. Szczególnie branża IT coraz chętniej zwraca się ku pracownikom zza naszej wschodniej granicy – są dobrze wykształceni lub w trakcie studiów w Polsce i dobrze znają język angielski, który jest podstawowym językiem tej specjalizacji. Przebadani przez nas pracodawcy deklarują, że w planach rekrutacyjnych coraz częściej biorą pod uwagę właśnie specjalistów z Ukrainy.

Ogromne znaczenie w pozyskaniu odpowiednich kandydatów ma także sam proces rekrutacji, którego pierwszym, często decydującym o sukcesie czynnikiem, jest samo ogłoszenie o pracę. Badanie przeprowadzone przez nas w ramach raportu Candidate Experience wskazuje, że odpowiednio przygotowana oferta pracy może zachęcić do aplikowania. Co więcej, kandydat chce wiedzieć do jakiej firmy aplikuje  – zniechęcają go rekrutacje ukryte, chce wiedzieć jakie obowiązki będzie wykonywał oraz na jakie benefity może liczyć. Coraz częściej kandydaci oczekują również informacji w ogłoszeniu o wysokości wynagrodzenia. Pracodawcy, chcąc dziś pozyskać dobrze dopasowanych kandydatów, muszą podążać za zmianami zachodzącymi na rynku pracy oraz być wyczuleni na potrzeby potencjalnych pracowników.