Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2013-2016

0

Przerwa w dostawie środków unijnych spowodowana kończeniem się Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ), jak również osłabienie koniunktury gospodarczej, wpłynęły na nienajlepsze nastroje w branży sprzętu medycznego w bieżącym roku, wynika z analizy PMR przedstawionej w najnowszym raporcie „Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2016”.

Wzrastające zadłużenie SP ZOZ nie wpływa pozytywnie na skalę zakupów sprzętu medycznego

Na nienajlepszą sytuację na rynku sprzętu medycznego (w szerokim rozumieniu tego słowa, a więc w tym ujęciu zarówno drobny jednorazowy sprzęt, jak również sprzęt do diagnostyki obrazowej i ortopedyczny), oprócz wymienionych powyżej czynników, wpłynął pośrednio wzrost cen leków będący skutkiem Ustawy Refundacyjnej, co niewątpliwie dodatkowo uszczupliło budżety gospodarstw domowych. Zamieszanie na rynku medycznym, jakie spowodowała ta ustawa, mogło też pośrednio wpłynąć na zmniejszenie zakupów dokonywanych przez jednostki medyczne. Jednocześnie, wzrastające zadłużenie SP ZOZ nie wpływa pozytywnie na skalę robionych przez nie zakupów. Część z nich, chcąc uniknąć przymusowej komercjalizacji, na pewno chciała ograniczyć koszty, aby bilans jednostek nie okazał się ujemny. Dodatkowo, samorządy w kolejnych latach wydawały coraz mniej na zakup środków trwałych w szpitalach.
Na dynamikę rynku w 2013 r. może natomiast pozytywnie wpłynąć zwiększenie środków finansowych z NFZ na zaopatrzenie ortopedyczne, jednak, w naszej opinii, nie na tyle, aby zniwelować zupełnie znikome zakupy sprzętu ze środków unijnych w bieżącym roku dokonywane przez jednostki opieki zdrowotnej.

Optymizm zmalał w wyniku kryzysu ekonomicznego

„Z badania przeprowadzone specjalnie na potrzeby tego raportu wynika, że dominuje nastrój wyczekiwania na nową transzę funduszy unijnych. Pozwolą one zwiększyć zakupy dokonywane przez placówki opieki zdrowotnej, stąd też wzrastająca ponownie dynamika rynku w kolejnych latach, np. 3% w 2014 r., do wartości 4,13 mld zł. Warto zaznaczyć jednak, że nie widać tu optymizmu obecnego jeszcze przed kilkoma latami, kiedy respondenci prognozowali kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, co jest zrozumiałe po kilku latach przedłużającego się kryzysu ekonomicznego.” mówi Monika Stefańczyk, autor raportu.

Czytaj również:  Tylko co trzeci Polak korzysta z usług stomatologicznych w ramach NFZ. Rynek prywatnych gabinetów do 2020 roku będzie wart 12,5 mld zł

Ocena obecnej sytuacji na rynku przez producentów sprzętu medycznego

Obecnie respondenci , podobnie jak w poprzednich edycjach badania (2011 i 2004), najczęściej jako uzasadnienie dobrej oceny sytuacji na rynku (w sumie 33% wskazań na odpowiedź, że sytuacja jest dobra lub bardzo dobra, 40% ani dobra ani zła, pozostałe to negatywne oceny) podają rosnące zapotrzebowanie na sprzęt zarówno w szpitalach, innych placówkach opieki zdrowotnej, jednostkach naukowo-badawczych, jak i wśród pacjentów. Warto zauważyć, że odsetek wskazań na ten aspekt zwiększył się m.in. z powodu konieczności spełnienia kryteriów rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Warto zauważyć wzrost odsetka odpowiedzi wskazujących na dobrą jakość sprzętu, co dowodzi, że rynek staje się powoli coraz dojrzalszy.