Rynek suplementów diety w Polsce napędza sprzedaż poza aptekami

0

Według najnowszego raportu „Rynek suplementów diety w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018” wartość sprzedaż suplementów diety w 2013 r. wzrosła o 9%, biorąc pod uwagę sprzedaż apteczną, pozaapteczną i przez internet. Motorem wzrostu, tak jak i w roku 2012, była sprzedaż suplementów w kanałach pozaaaptecznych.

Producenci mogą liczyć na wzrost 9-10% również i w latach 2015-2016

W 2012 r., w przeciwieństwie do rynku leków, rynek suplementów diety w Polsce zanotował dodatnią dynamikę sprzedaży, rosnąc o około 2%. Wynikało to z podobnego spadku sprzedaży aptecznej suplementów diety i leków OTC, a jednocześnie z szybszego wzrostu sprzedaży pozaaptecznej tej pierwszej grupy produktów. Dodatkowo, w przypadku suplementów dystrybucja pozaapteczna odgrywa znacznie większą rolę niż na rynku leków OTC, tak więc dynamika tego kanału bardziej wpływa na cały rynek.

Według naszych szacunków, w 2013 r. motorem rynku był ponownie kanał pozaapteczny, w którym sprzedaż wzrosła o około 16%.

Po spodziewanym obniżeniu dynamiki w 2014 r., za sprawą wysokiej bazy i niższej liczby zachorowań, w latach 2015-2018 dynamika wzrośnie do około 9-10% rocznie. Sprzedaż pozaapteczna będzie rosła bardziej dynamicznie niż sprzedaż apteczna ze względu na mniejsze ograniczenia prawne np. obecnie w rozwoju sprzedaży na rynku aptecznym przeszkadza ich zła sytuacja finansowa oraz zakaz reklamy aptek.

Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, w następnych latach należy oczekiwać szybszego wzrostu płac realnych, wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym i spadkiem bezrobocia, co pozytywnie wpłynie na tempo wzrostu sprzedaży suplementów diety.