Rzecznik MŚP przypomina: po publikacji wyroku TSUE biegnie termin na złożenie wniosków o wznowienie postępowań podatkowych

Adam Abramowicz – rzecznik MŚP
Adam Abramowicz - rzecznik MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomina przedsiębiorcom, że biegnie termin na złożenie wniosków o wznowienie postępowań. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 został opublikowany 10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-895/19 podatnicy spełniający odpowiednie warunki mogą w ciągu miesiąca składać wniosek o wznowienie postępowań podatkowych. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 240 § 1 pkt 11 w związku z art. 241 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Żądanie strony dotyczące wznowienia postępowania podatkowego powinno zostać wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku postępowania sądowo-administracyjnego podstawą takiego wniosku jest art. 272 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Żądanie strony dotyczące wznowienia postępowania sądowo-administracyjnego powinno zostać wniesione w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji sentencji orzeczenia Trybunału.

Publikacja orzeczenia TSUE w sprawie C-895/19 nastąpiła w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 10 maja 2021 r. (seria C, nr 182, str. 16). Od tej daty należy liczyć terminy, w których podatnicy są uprawnieni do składania wniosków o wznowienie postępowania.