SimFabric podpisał czwartą umowę na usługi e-learningowe dla szkół o wartości 0,5 mln zł

Julia Natalia Leszczynska_SIMFABRIC
Julia Natalia Leszczyńska, prezes zarządu SimFabric S.A.

Oferta SimFabric zwyciężyła w 4 przetargach na stworzenie i rozwijanie materiałów e-learningowych ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju. Działania z obszaru B+R to jeden z filarów działalności SimFabric. Podpisane w wyniku wygranych przetargów umowy pozwoliły zwiększyć portfel zamówień B+R spółki o 1.36 mln zł.

Przedmiotem czwartej, podpisanej 21 października, umowy jest kierowanie platformą e-podręczników z języka polskiego. Pozostałe umowy dotyczą: usług programistycznych na potrzeby opracowania e-materiałów z języka polskiego oraz opracowanie animacji i materiałów graficznych (w tym grafik 3D) na potrzeby stworzenia wysokiej jakości materiałów e-dydaktycznych z matematyki i informatyki. Wszystkie materiały mają zostać dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami wzrokowymi i słuchowymi. Ich odbiorcami będą uczniowie szkół średnich: liceów ogólnokształcących oraz techników.

B+R to jeden z filarów strategii SimFabric. Jak wyjaśnia Julia Leszczyńska, prezes Zarządu spółki.: Naszym celem jest rozwój działalności B+R w obszarze usług IT i produkcji gier. W lipcu 2019 roku otworzyliśmy w Łodzi oddział SimFabric dedykowany działaniom badawczo-rozwojowym, w 2023 roku planujemy otworzyć Centrum Badawczo-Rozwojowe Space Engine Lab w Katowicach, poza tym angażujemy się w drobniejsze projekty e-learningowe. Cieszymy się z wygranych przetargów i możliwości przygotowania materiałów dydaktycznych dla szkół – wpisuje się to w naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Jest to ciekawe wyzwanie, które jako rozwijającą się w kierunku B+R firma, chętnie podejmiemy.

Zamówienia realizowane będą w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI, Działania 2.10 WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY, typ operacji Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.