Składki ZUS wzrosną o ponad 12%

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)
Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) przedstawia wyliczenia składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na rok 2024. Z rządowych założeń wynika, że średnia płaca w przyszłym roku wyniesie 7794 zł brutto miesięcznie. Standardową podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców jest 60% tej kwoty. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie są uprawnione do preferencyjnych zasad opłacania składek przysługujących głównie młodym firmom, w 2024 r. z tytułu samych tylko ubezpieczeń społecznych będą zobowiązane do opłacania danin w kwocie 1594,18 zł miesięcznie.

Na kwotę tę składają się:

  • Składka emerytalna – 912,83 zł
  • Składka rentowa – 374,11 zł
  • Składka wypadkowa – 78,10 zł
  • Składka na Fundusz Pracy – 114,57 zł
  • Składka chorobowa – 114,57 zł (przedsiębiorca może zrezygnować z podlegania temu ubezpieczeniu)

„Rząd przedstawił założenia projektu budżetu państwa na 2024 r., które zawierają m.in. prognozę przyszłorocznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, na podstawie którego od 1 stycznia obliczane będą składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. W stosunku do obecnego roku, składki wzrosną o 12,4%, tj. 175,70 zł w ujęciu kwotowym. Będzie to mniejszy wzrost niż ten, jaki nastąpił na przełomie 2022 i 2023 r. – kiedy to składki zwiększyły się o 17,1%, czyli kwotowo o 207,20 zł. Jest to jednak w dalszym ciągu istotny wzrost na tle poprzednich lat. Przedstawione wyliczenia pomijają składkę zdrowotną – która po zmianach wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu opłacana jest na odrębnych zasadach. Jej wielkość zależy od dochodu lub przychodu przedsiębiorcy, w zależności od wybranej przez niego formy opodatkowania. Minimalna kwota składki zdrowotnej, konieczna do opłacenia nawet w przypadku osiągnięcia niewielkiego zysku lub straty, uzależniona jest od poziomu płacy minimalnej. W związku z proponowanym przez rząd wzrostem minimalnego wynagrodzenia do 4242 zł od 1 stycznia 2024 r., najniższa składka osiągnie poziom 381,71 zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy od Nowego Roku będą płacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w łącznej kwocie co najmniej 1975,96 zł. W praktyce większość z nich będzie opłacać wyższe składki” – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Wpływ podwyżek w przyszłym roku na przedsiębiorców będzie nierówny. Dla części z nich będzie oznaczać – w połączeniu z wysokimi cenami energii, materiałów, usług obcych oraz pozostałych elementów – dodatkowy element presji kosztowej. Będzie również grupa, dla których podwyżki nie będą istotnie odczuwalne – gdyż już do tej pory stanowiły one niewielkie obciążenie w relacji do ich całościowego wyniku finansowego. Ten zróżnicowany wpływ podwyżek składek na przedsiębiorców wynika z faktu, iż ich wysokość jest ustalana dla każdej firmy na identycznym poziomie – stąd zawsze dla wielu z nich będzie ona zbyt wysoka, a dla innej części natomiast zbyt niska. Aby uniknąć tych problemów, konieczna jest reforma obecnego systemu, który już wiele lat temu przestał się sprawdzać. Wysokość składek przedsiębiorców powinna zostać zindywidualizowana i powiązana z ich faktyczną sytuacją finansową. Tylko wtedy będą mogą one zostać ustalone na poziomie adekwatnym dla każdego przedsiębiorcy.