Solidarni Zwyciężymy: Czy pandemia koronawirusa na trwałe zmieni relacje między pracownikami a pracodawcami?

Paweł Borys, Prezes PFR
Paweł Borys, Prezes PFR

Pandemia koronawirusa odcisnęła ślad na niemal każdej dziedzinie naszego życia, a jej efekty mimo optymistycznych prognoz będą odczuwalne w biznesie jeszcze przez długi czas. Są jednak i pozytywne skutki kryzysu. To nie tylko większa kreatywność w działaniu i otwartość na innowacyjne rozwiązania, ale również większa solidarność pracodawców z pracownikami. 44,7% społeczeństwa oraz 48,6% pracodawców zgodnie przyznają, że solidarna współpraca tych dwóch grup odgrywa kluczową rolę w procesie wychodzenia firmy z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Nowa sytuacja wymusiła na polskich firmach podjęcie szeregu działań, by poradzić sobie z pandemią. Pracodawcy walczyli o utrzymanie miejsc pracy, ale nie tylko ich wysiłki się liczyły. Pracownicy mogli mieć również ogromny wpływ na sytuację firmy i ratowanie jej przed kryzysem.

W badaniu w ramach kampanii „Solidarni Zwyciężymy”[1]  zapytano Polaków o to, w jaki sposób pracownicy mogą najbardziej skutecznie pomóc firmie radzić sobie ze skutkami epidemii. Ich zdaniem głównym zadaniem pracowników jest wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie pracy i zachowaniu restrykcyjnych warunków – tak wskazało aż 40% ankietowanych. Co trzeci z nas wskazuje także, że pracownicy pełnili istotną rolę przy dostosowaniu się przedsiębiorstwa do nowych zaleceń. 35,4% Polaków potwierdza, że skutecznym sposobem na wsparcie pracodawcy była więc zgoda pracownika na zmianę organizacji pracy, jak np. obniżenie wymiaru czasu pracy, zmiana miejsca czy zmiany organizacyjne. Co czwarty Polak (27,6%) wskazuje także, że ważnym zadaniem pracowników jest poszukiwanie nowych pomysłów oraz sposobów na poradzenie sobie z trudnościami. Co ciekawe to samo pytanie zadano pracodawcom. Okazuje się, że w znacznie większym stopniu doceniają oni kreatywność pracowników oraz ich gotowość na wprowadzenie zmian dostosowawczych. Wyniki nie tylko potwierdzają, że w trosce o wspólne dobro umiemy współpracować nawet w najtrudniejszych sytuacjach, lecz także, że w wyniku pandemii kompetencje takie jak: adaptacja do zmian i kreatywność wzrosły na znaczeniu wśród firm.

Poza dostrzegalnymi gołym okiem zmianami w obszarze prowadzenia biznesu i funkcjonowania firm, pandemia koronawirusa przyniosła wyzwanie w jeszcze jednym bardzo istotnym obszarze. Organizowany przez pracodawców w przyspieszonym tempie home office mocno zachwiał relacjami z i pomiędzy pracownikami. Do tego dołączyło poczucie izolacji i lęk o najbliższą przyszłość (32,8% Polaków wciąż obawia się możliwości utraty swojej pracy w efekcie wpływu pandemii na ich firmę) i o to, co czeka nas po powrocie do względnej normalności. To aspekty, które nie pozostały bez wpływu na poziom motywacji do pracy wielu z nas. Aż 33,6% pracodawców i przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej zaobserwowało w tym czasie mniejsze zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę. Te dane nie powinny demotywować pracodawców, a raczej być wskazówką, o co trzeba będzie zadbać w przyszłości postpandemicznej. Niewątpliwie w związku z nowymi warunkami bieżąca komunikacja z pracownikami, tak niezbędna w przeprowadzaniu procesu zmian, może okazać się trudniejsza, ale nie można jej pominąć i nie docenić jej roli. Tym bardziej, że według badania blisko 55% Polaków chciało być informowanych o tym, jakie działania w celu poradzenia sobie ze skutkami kryzysu podejmuje firma w której pracują. Branie pod uwagę i dostrzeganie potrzeb obu stron wydaje się mieć teraz szczególne znaczenie – 44,7% społeczeństwa oraz 48,6% pracodawców zgodnie przyznają, że solidarna współpraca tych dwóch grup odgrywa kluczową rolę w procesie wychodzenia firmy z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Pandemia koronawirusa mimo tego, że nas bardzo zaskoczyła, nauczyła nas – zarówno pracodawców i pracowników – dużej elastyczności i dostosowania się do kryzysowej sytuacji i nowych wyzwań. Widzimy to praktycznie od początku uruchomienia przez nas Tarczy Finansowej. Wsparliśmy już ponad 335 tysięcy polskich firm i ponad 3 mln zatrudnionych przez nie pracowników i to ich historie radzenia sobie z wyzwaniami, jakie przyniosła trudna rzeczywistość, stały się dla nas inspiracją do rozpoczęcia kampanii „Solidarni Zwyciężymy” i ogłoszenia konkursu promującego prawdziwych bohaterów. Te historie pełne są nie tylko przykładów solidarnej współpracy, ale również źródłem motywacji dla wielu i potwierdzeniem, jak ogromny potencjał drzemie w polskich przedsiębiorcach. Niewątpliwie dzięki zdobytym w tych trudnych dla wszystkich miesiącach doświadczeniom i umiejętnościom, pracodawcy oraz pracownicy będą odporniejsi na ewentualne kryzysy w przyszłości.” – mówi Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Obecnie zakończyła się druga z trzech części konkursu w ramach kampanii „Solidarni Zwyciężymy”, w której wyłonionych zostało 6 kolejnych zwycięzców. Wśród nich znalazły się osoby prywatne i firmy, które wyróżniły się nie tylko solidarnością w działaniu i troską o dobro innych ludzi, ale również kreatywnością i innowacyjnością w działaniach oraz przede wszystkim błyskawiczną reakcją i gotowością do wprowadzenia zmian, co w było kluczowe w ciągu ostatnich miesięcy. Zwycięzcy poza promocją własnych działań, otrzymają możliwość przeznaczenia 10 000 zł na wsparcie wybranej przez siebie w zgłoszeniu fundacji lub organizacji. Wszystkie historie zgłoszone w konkursie, w tym te zwycięskie, opublikowane są na stronie internetowej kampanii www.solidarnizwyciezymy.pl. Zgłoszenia można wysyłać jeszcze poprzez formularz na stronie kampanii.

Solidarni Zwyciężymy_wykres

[1] Dane z badania przeprowadzonego przez SW Research w dn. 7-8.07.2020 na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18 r.ż. na zlecenie PFR.