Społeczna odpowiedzialność biznesu – dowiedz się, na czym polega i poznaj przykłady

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Coraz większy nacisk kładzie się na to, by działalność firmy nie skupiała się jedynie na doskonałej obsłudze i wysokiej jakości produktów, ale także na angażowaniu w działania na rzecz społeczeństwa. Kiedy organizacja ma na celu nie tylko realizację własnych interesów, ale też podejmowanie decyzji wspierającej społeczeństwo, mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlaczego jest to ważne?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Z tym terminem możemy spotkać się coraz częściej, co jest świadectwem tego, że jego rola rośnie. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest pojęciem zamiennie używanym z CSR (ang. corporate social responsibility) i dotyczy takiej strategii działań biznesowych, które dobrowolnie uwzględniają ochronę środowiska, relacje ze społecznością lokalną, czy pracownikami. Wszystko to ma na celu zrównoważony rozwój ekonomiczny i społeczny. Dokładne zasady, jakimi kierują się firmy funkcjonujące zgodnie z tym modelem, w 2010 roku określiła Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna.

Dlaczego warto zadbać o działania z zakresu CSR?

Wspieranie rozwoju lokalnego i ekologii to szczytne cele, ale przedsiębiorca mógłby się zastanawiać, jakie on sam ma z tego korzyści. Przede wszystkim, społeczna odpowiedzialność biznesu stawia firmę w lepszym świetle. Zyskuje ona miano solidnego pracodawcy i partnera, lojalnej i rzetelnej firmy, a wszystko to przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku. Należy jednak pamiętać, że działania z zakresu CSR powinny wypływać z poczucia odpowiedzialności, a nie chęci zysków. Istotą społecznej odpowiedzialności biznesu jest bezinteresowność, która nadaje tym działaniom wyjątkowego charakteru.

Biorąc pod uwagę to, jak wiele dzieje się wokół ochrony środowiska, poprawy warunków pracy i dbałości o rynek lokalny, ma to podwójne znaczenie. Działania stanowiące odpowiedź na bieżące sprawy i problemy mogą dać nam dużą przewagę nad konkurencyjną firmą, która albo nie przedsięwzięła podobnych działań, albo ich nie nagłaśnia. Warto również zauważyć, że dzięki takim działaniom łatwiej można znaleźć partnerów biznesowych. Natomiast klienci, widząc naszą lojalność, odpłacą się tym samym i również będą wobec nas lojalni.

Przykłady, w jaki sposób można realizować założenia strategii

Wszystko to brzmi wzniośle i bardzo atrakcyjne, ale rodzić może kolejne pytania. Co obejmują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i jak zacząć je wdrażać? Wbrew pozorom pole do manewru mamy całkiem spore. Podstawą są etyczne decyzje, zarówno związanie z podejściem do pracowników, jak i uczciwa konkurencja i różne przedsięwzięcia proekologiczne. Wśród przykładów narzędzi, jakimi możemy się posłużyć, wymienia się segregowanie odpadów, skrócenie łańcucha dostaw, promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, dofinansowanie lokalnych inwestycji, wolontariat pracowniczy, programy pracownicze nastawione na rozwój i dbanie o zdrowie o pracowników. Powszechne są również różnego rodzaju kampanie społeczne. Są to jedynie przykłady, a korzyści spore, warto więc się nimi zainteresować. Jest ich znacznie więcej – zobacz na blogu Harbingers.io.