Sposoby finansowania auta firmowego – jakie są możliwości?

samochód salon samochodowy

Przedsiębiorca chcący kupić samochód na firmę, może skorzystać z kilku sposobów zewnętrznego finansowania. Do najpopularniejszych z nich należy leasing, kredyt, wynajem długoterminowy oraz pożyczka leasingowa. Przedstawiamy najważniejsze cechy każdego z tych rozwiązań, a także wiążące się z nimi zalety i wady.

Wynajem długoterminowy

Jest to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy firmą wynajmującą a przedsiębiorcą biorącym samochód w dzierżawę. Najczęściej pojazdy wynajmowane są na okres od 2 do 4 lat, po czym możliwe staje się zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nowego auta. Przez cały czas wynajmu właścicielem samochodu jest finansujący. Przedsiębiorca każdego miesiąca płaci ratę, na której wysokość składa się utrata wartości auta w czasie, koszty serwisowe (w tym przeglądy i sezonowa wymiana opon), koszty polisy ubezpieczeniowej oraz marża wynajmującego. Finansujący jest także odpowiedzialny za likwidację szkód. Często oferuje ponadto dzierżawcy kartę paliwową oraz inne usługi dodatkowe. W umowie zwykle znajduje się zapis dotyczący maksymalnej liczby kilometrów – jeżeli przedsiębiorca przekroczy limit, wówczas będzie musiał ponieść dodatkową opłatę.

Wynajem długoterminowy to rozwiązanie polecane zwłaszcza tym osobom, które cenią sobie przewidywalność kosztów oraz wygodę. Płacą stały czynsz i oszczędzają swój czas. Uzyskanie takiego źródła finansowania wiąże się z niedużymi formalnościami i nie powoduje obniżenia zdolności kredytowej. Nie jest także wymagane wnoszenie opłaty wstępnej. Przedsiębiorca korzystający z samochodu jedynie w celach firmowych może wliczyć do 100% wartości raty w koszty uzyskania przychodu.

Leasing

Innym sposobem finansowania firmowego auta jest leasing samochodowy. Leasingobiorca korzysta z otrzymanego od firmy leasingowej pojazdu, jednak jego formalnym właścicielem przez cały okres umowy pozostaje leasingodawca. Przedsiębiorca z każdą kolejną ratą spłaca kwotę odpowiadającą przewidywanemu spadkowi wartości pojazdu w czasie, powiększoną o marżę finansującego. Powinien używać samochodu zgodnie z zapisami umowy, ponieważ za ich złamanie może zostać obarczony dodatkowymi opłatami.

Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy. Leasing operacyjny jest traktowany jako usługa, dlatego do każdej raty dolicza się 23% podatku VAT. Leasingobiorca nie ma możliwości zaliczenia pojazdu do majątku firmy i dokonywania odpisów amortyzacyjnych – takie prawo zachowuje finansujący. Po zakończeniu umowy przedsiębiorca może zdecydować się na wykup samochodu za cenę znacznie niższą niż rynkowa. Ma także możliwość zwrotu pojazdu. Minimalny czas trwania leasingu operacyjnego wynosi zazwyczaj 24 miesiące, a maksymalny zwykle firmy leasingowe ustalają na 60 miesięcy.

Leasing finansowy (kapitałowy) jest natomiast uznawany za dostawę towaru. Przedsiębiorca musi zapłacić cały VAT z góry, po otrzymaniu pojazdu do dyspozycji. Uzyskuje prawo wpisania go do rejestru środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Samochód po zakończeniu umowy automatycznie staje się własnością leasingobiorcy – nie dochodzi więc do wykupu. Czas trwania leasingu finansowego może być dowolny.

Skorzystanie z leasingu pozwala uniknąć skomplikowanych formalności. Często firmy leasingowe stosują tryb uproszczony zawierania umowy, dlatego samochód można otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Zdolność leasingowa nie jest tak samo sprawdzana jak kredytowa, a leasingodawcy godzą się na leasing z wkładem własnym na poziomie 0%. Biorą ponadto na siebie formalności związane z zakupem i rejestracją auta.

Raty leasingu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu – w przypadku leasingu operacyjnego część kapitałowa i odsetkowa, a finansowego jedynie część odsetkowa. Można również zmniejszać podstawę opodatkowania, uwzględniając wydatki eksploatacyjne, np. w związku z serwisem, przeglądami, wymianą wycieraczek, zakupem płynów itp.

Kredyt

Przedsiębiorca finansujący samochód kredytem staje się jego właścicielem, dlatego może wpisać go do majątku firmowego i amortyzować. Rata kredytu jest relatywnie niska w porównaniu do leasingu czy wynajmu długoterminowego. Kredytobiorca oprócz odpisów amortyzacyjnych może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu naliczone przez bank odsetki, a także bieżące wydatki eksploatacyjne.

Udzielenie kredytu wymaga spełnienia wielu zawiłych formalności, co znacząco opóźnia moment otrzymania pojazdu do dyspozycji. Bank wymaga również wpłaty wysokiego wkładu własnego. Instytucja ta jest współwłaścicielem samochodu do momentu spłaty kredytu – dane banku znajdują się w dowodzie rejestracyjnym. Umowa często zakłada obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia Autocasco, spełniającego wymagania kredytodawcy.

Pożyczka leasingowa

Stanowi pośrednie rozwiązanie pomiędzy leasingiem a kredytem. W odróżnieniu od kredytu nie wymaga spełniania skomplikowanych procedur formalnych – są one analogiczne jak w przypadku leasingu. Przedsiębiorca nie musi więc wnosić wysokiego wkładu własnego ani udowadniać zdolności kredytowej. Umowa może zostać zawarta na czas od kilku miesięcy do nawet 8 lat. Warto być świadomym, że pożyczka leasingowa, podobnie jak kredyt, powoduje obniżenie zdolności kredytowej.

Auto kupione ze środków z pożyczki leasingowej staje się własnością pożyczkobiorcy. Może on wpisać samochód do rejestru środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca zyskuje pełną elastyczność w zakresie użytkowania samochodu.

Jako koszt uzyskania przychodu można uznać naliczone do rat pożyczki leasingowej odsetki, ewentualne prowizje oraz koszty eksploatacji. Rata nie zostanie powiększona o podatek VAT, dlatego ten sposób finansowania może być korzystny dla tzw. „nievatowców”. Pożyczka leasingowa to również rozwiązanie polecane przedsiębiorcom korzystającym z unijnych dofinansowań.