Sprzedaż kredytów w Polsce: dane z grudnia 2023 roku

bank

W grudniu 2023 r., w porównaniu do grudnia 2022 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej wszystkich rodzajów produktów kredytowych:

  • kredytów mieszkaniowych (+233,8%),
  • kredytów ratalnych o (+98,5%),
  • kredytów gotówkowych (+5,5%)
  • oraz kart kredytowych (+0,5%).

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość również we wszystkich produktach kredytowych:

  • kredytach mieszkaniowych (+319,3%),
  • kredytach ratalnych (+39,8%),
  • kredytach gotówkowych (+12,9%)
  • oraz limitach na kartach kredytowych (+3,4%).

W całym 2023 r. w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o (+84,9%), kredytów mieszkaniowych (+24,9%), wydały więcej kart kredytowych (+15,3%) i udzieliły więcej o (+7,3%) kredytów gotówkowych. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i udzieliły o (+40,5%) wyższą wartość kredytów mieszkaniowych, o (26,7%) wyższą wartość kredytów ratalnych, o (+21,0%) wyższą wartość limitów na karcie kredytowej oraz o (+13,7%) kredytów gotówkowych.