Sprzedaż kredytów w Polsce – dane za czerwiec 2020 r.

kryzys

W czerwcu 2020 r., w porównaniu do czerwca 2019 r., banki i SKOK-i udzieliły dużo mniej prawie wszystkich rodzajów produktów kredytowych zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym.

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-41,8%) mniej kart kredytowych, o (-29,9%) mniej kredytów gotówkowych i o (-23,2%) mniej kredytów mieszkaniowych. Pozytywny wyjątek stanowią kredyty ratalne, których udzielono o (+22,3%) więcej niż rok temu w czerwcu.
W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały mniej limitów kartowych o (-46,8%) niż przed rokiem. W przypadku kredytów gotówkowych wartość udzielonych w czerwcu 2020 r. kredytów była niższa o (-31,9%), a kredytów mieszkaniowych o (-22,0%). Dodatnia dynamika dotyczyła jedynie kredytów ratalnych – wzrost o (+18,9%).

W pierwszym półroczu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, banki i SKOK-i udzieliły 1,324 mln kredytów gotówkowych (-31,5%) na kwotę 25,229 mld zł (-32,9%) oraz 1,569 mln kredytów ratalnych (-1,2%) na kwotę 6,53 mld zł (-5,5%), zaś kredytów mieszkaniowych 107,2 tys. (-8,3%) na kwotę 31,153 mld zł (-0,4%).

BIK Indeks Jakości Portfeli Kredytów dla klientów indywidualnych w czerwcu 2020 r. w porównaniu do maja 2020 r.

Pogorszyła się jakość portfeli wszystkich czterech produktów kredytowych: kredytów gotówkowych (+0,48), ratalnych (+0,20), kart kredytowych (+0,17), kredytów mieszkaniowych (+0,02).

Pomimo dalszego pogarszania się, nadal wszystkie cztery indeksy pokazują bezpieczny poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych gospodarstwom domowym.

Średnia wartość Indeksów jakości w czerwcu 2020 r. wynosiła: dla kredytów gotówkowych 6,67%, kart kredytowych 4,61%, kredytów ratalnych 2,14%, zaś kredytów mieszkaniowych 0,86%. Najwyższym poziomem ryzyka kredytowego charakteryzują się kredyty gotówkowe, a najniższym mieszkaniowe.