Stadion Wisły zyska sponsora tytularnego?

boisko stadion piłka nożna

Nowoczesne obiekty wielofunkcyjne, w tym także stadiony dają możliwość tworzenia innowacyjnej komunikacji marketingowej. Do tradycji już należy, że dla nowo powstałych obiektów szuka się sponsorów tytularnych. Tą samą drogą postanowiło pójść miasto Kraków. W niedalekiej przyszłości może zostać ogłoszony konkurs na sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego im. H. Reymonta.

Wprowadzenie do zarządzania obiektem elementu sponsora tytularnego pozwoliłoby uzyskać dodatkowe środki finansowe dla Miasta. W zamian sponsor tytularny zyskałby wyłączne prawo do oficjalnej nazwy stadionu, prawo do wykorzystywania wizerunku stadionu, korzystania z wybranych lóż a także powierzchnie reklamowe w ustalanych ciągach komunikacyjnych na stadionie.

Ogłoszenie rozpoczęcia procedury konkursowej odbędzie się m.in w oparciu o ogłoszenia prasowe. Została także przygotowana lista podmiotów, które będziemy chcieli zainteresować nabyciem praw naming rights.

Firmy ubiegające się o uzyskanie statusu sponsora tytularnego będą proszone o dostarczenie stosowanych oświadczeń. Chcemy aby wybrana przez nas firma prezentowała przyjazny wizerunek nie kłócącym się z wizerunkiem Miasta i Klubu, który jest gospodarzem Stadionu.

Dopóki konkurs nie zostanie ogłoszony Miasto nie prowadzi żadnych negocjacji w tej sprawie. Umowa zostanie podpisana na okres nie krótszy niż 5 lat. Kwestie ostatecznego zakresu uprawnień sponsora będą ustalane na drodze negocjacji. (MS)