Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2014 r.

0

Zespół Analityków Banku BGŻ przygotował najnowsze wydanie rocznej analizy rynku nieruchomości w Polsce. Raport pokazuje analizę najważniejszych trendów i tendencji na rynku nieruchomości mieszkaniowych, niemieszkalnych, działek budowlanych i użytków rolnych (pochodzących z obrotu prywatnego i Zasobów WRSP) w 2013 r. i prognozuje ich dalszy rozwój 2014 r. Dodatkowo w raporcie zawarto krótką analizę kształtowania się tendencji na światowych rynkach nieruchomości mieszkaniowych oraz ziemi ornej.

Z raportu „Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2014 r.” można się dowiedzieć m.in. o: aktualnych i prognozowanych trendach cenowych nieruchomości mieszkaniowych, popytowych i podażowych czynnikach kształtujących rynek nieruchomości, rosnącej akcji kredytowej wspieranej historycznie niskimi stopami procentowymi i rządowym programem „Mieszkanie dla Młodych”. W opracowaniu opisano również: symptomy wzrostu popytu na działki budowlane i nieruchomości komercyjne, wskazano również powody wyhamowania dynamicznego wzrostu cen ziemi rolnej.

Więcej informacji na stronach Serwisu Ekonomicznego Banku BGŻ analizy.bgz.pl