Stanowisko branży ICT w sprawie projektowanych zmian podatkowych w Polskim Ładzie

Konrad Weiske założyciel i wiceprezes SoDA
Konrad Weiske, założyciel i wiceprezes SoDA

Branża ICT dołącza do konsultacji społecznych w sprawie projektowanych zmian podatkowych, ogłoszonych 24 marca br. przez Ministerstwo Finansów. Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA wraz ze Stowarzyszeniem ITCorner oraz Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie wystosowała wspólne stanowisko dotyczące projektu noweli tzw. Polskiego Ładu. W dokumencie, poza odniesieniem się do planowanej nowelizacji w obszarze podatku od osób fizycznych, zawarte zostały również postulaty odnośnie innych kwestii, które w ocenie branży wymagają zmian czy doprecyzowania, jak choćby wprowadzone z początkiem 2022 roku ulgi podatkowe.

Komentarz Konrada Weiske, Wiceprezesa SoDA:

Rozumiemy potrzebę wprowadzenia zmian w rozliczaniu PIT i co do zasady, są one pozytywne, a niektóre wręcz pożądane. Mamy jednak pewne wątpliwości, które zawarliśmy w naszym piśmie do Ministerstwa Finansów. Podnosimy w nim między innymi kwestię zabezpieczenia podatników, którzy w oparciu o dotychczasowe przepisy zdecydowali się na zmianę formy rozliczenia. Dotyczy to na przykład osób samotnie wychowujących dziecko, które na początku roku, wiedząc, że nie będą mogły rozliczać się z razem z nim, odeszły od opodatkowania skalą na rzecz podatku liniowego czy ryczałtu. Podobnie jest z planowaną rezygnacją z ulgi dla klasy średniej czy częściowym odliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu (w przypadku podatników ryczałtu i karty podatkowej) oraz zaliczenia składek do kosztów uzyskania przychodów (dla podatników w ramach podatku liniowego). Każdy z tych punktów stanowił z pewnością istotny element kalkulacji przyszłego opodatkowania i wpłynął na podjęcie takiej, a nie innej decyzji. Projekt w obecnym kształcie nie przewiduje żadnej ochrony ani mechanizmu rekompensującego dla takich osób.

Korzystając z otwartości na zmiany w prawie podatkowym i rachunkowym, zwracamy również uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących przedsiębiorców, w tym uproszczenia oraz ujednolicenia stawek stosowanych przez podatników rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w branży IT. Doprecyzowania wymagają także przepisy w zakresie tzw. estońskiego CIT-u. Praktyka ostatnich miesięcy ujawniła wiele problemów, wątpliwości oraz niejasności, nad którymi warto się pochylić.

Postulujemy też o rozszerzenie zakresu ulg wprowadzonych w Polskim Ładzie i objęcie nimi również usług obok produktów i towarów. Polska branża IT jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Została jednak pominięta przy projektowaniu ulg mających wspierać polskich przedsiębiorców, którzy ponoszą koszty prac badawczych i rozwojowych. W przepisach podatkowych zabrakło bowiem wsparcia dla firm, które tworzą rozwiązania mające postać oprogramowania, które co do zasady kwalifikowane jest jako usługa. Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoliłoby polskiemu sektorowi IT jeszcze wyraźniej zaistnieć i konkurować myślą technologiczną na rynku międzynarodowym.